KTC Scada

Hjälper dig att minska energiförbrukningen

Erfarenhet från våra kunder visar att ett komplett system för att analysera och hantera el, uppvärmning, ventilation och vatten minskar underhållskostnaderna. Genom att mäta och få information om energiförbrukningen ökar förståelsen om hur fastigheten använder energi, både hur mycket och till vad. Detta skapar nya potentiella möjligheter till ökade besparingar. I en fastighet finns mängder av tekniska installationer och system. När helhetsbilden över fastigheten kan visualiseras och funktionaliteten i alla tekniska installationer kan styras till att fungera i ett samspel, uppnås det optimala läget i en fastighetsdrift. Rätt inomhustemperatur, frisk och ren luft i ventilationen och rätt temperatur på varmvattnet skapar både nöjda hyresgäster och fastighetsförvaltare. En effektiv och väl intrimmad fastighetsautomation är nyckeln till kapade energikostnader. Det ger möjligheter till att klara av framtidens miljömål med ett minimum av investeringar. Förutom sänkt energiförbrukning bidrar även våra applikationer till enklare och säkrare drift av fastigheten. Ger användaren tillgång till smidiga verktyg för att minska energiförbrukningen, kostnaderna och CO2-utsläppen med 30%.