MeView hjälper hyresgästerna att sänka sin energianvändning

Hjälper hyresgästerna bli energismarta

Energianvändning Det är vi människor som formar framtidens sätt att leva och lägger grunden för ett hållbart samhälle. I en fastighet med individuell mätning från KTC är de boende informerade, medvetna och kan påverka sin situation. De har enkel tillgång till tjänster som hjälper, motiverar och inspirerar dem till att fatta rätt beslut. Många fastighetsbolag har insett fördelen med energieffektivisering på fastighetsnivå. Men tyvärr glöms det ofta bort att hyresgästerna påverkar 30-80 % av fastighetens energianvändning. Individuell mätning är ett smart sätt att hjälpa dem att spara energi, vilket både boende, fastighetsbolag och miljön vinner på.

Öka medvetenheten av din energianvändning

Boende är oftast omedvetna om sin förbrukning och vad den kostar. Med individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten ökar både incitament och intresse av att minska vattenanvändningen. När man ser att 30-minutersduschen kostar 4500 mer om året än femminutaren ändras beteendet snabbt. Vår erfarenhet visar att förbrukningen kan sjunka med så mycket som 20-30 %. För att få nå ända dit måste informationen vara lättillgänglig och en del av vardagen. Med utgångspunkt från det har vi utvecklat MeView – ett antal applikationer för visualisering och boendekommunikation.