Kategori: Aktuellt

Telia + KTC = Energismartare Byggnader

9 december, 2022

Telia + KTC = Energismartare Byggnader

Vi är glada att äntligen berätta om vårat samarbete med Telia Company AB. Ett samarbete vi är övertygade kommer accelerera transformationen av vår bransch och i högre tempo hjälpa fastighetsägare att använda energi smartare. Samarbetet bygger på att vi samlar våra styrkor för att ge våra kunder det bästa av digitalisering och energioptimering.

”KTC har jobbat med energioptimering i 40 år. Nu har vi tillsammans kombinerat deras teknik och erfarenhet med vår. Heating Optimization minskar energiförbrukning, kostnader och miljöpåverkan genom tillförlitlig och säker uppkoppling med automatisk styrning av värmen från fjärrvärmesystem. Genom temperaturdata i realtid från NB-IoT-sensorer inomhus sker en optimering av både energiförbrukning och inomhusklimat”, säger Rikard Skogberg, produktansvarig för Smart Buildings på Telia.

”På KTC ser vi samarbetet med Telia som ett viktigt steg i arbetet för fler energieffektiva fastigheter och att påskynda övergången till förnybar energi. Att använda det mobila nätverket för att samla in data från trådlösa NB-IoT-sensorer skapar möjligheter som tidigare inte var ekonomiskt lönsamma, vilket gör det mycket lättare att optimera energiförbrukningen i fastigheter”, säger KTC:s vd Björn Hanell.

Tillgång till data har alltid begränsat möjligheterna att göra byggnader smartare och därmed mer energieffektiva. Att Telia tar påsig ledartröjan att lösa upp de knutar som håller oss tillbaka för att skapa förutsättningar som tidigare inte var möjligt när data var inlåst i proprietära system och komplicerade affärsmodeller är nyckeln till att frigöra det potential byggnader håller. Med våra 40 år i branschen kan vi skriva under på att koppla upp byggnader är inte så enkelt som det borde vara. Därför är vi otroligt glada att Telia som marknadsledande telekomoperatör visar vägen mot det uppkopplade samhället.

För att lyckas med energioptimering är det viktigaste att veta var man befinner sig för att ta kvalitativa besluta om vart man skall ta vägen. Det är också vårt måtto på KTC och det som är första steget samarbetet med Telia. Utan kunskap om inomhusklimatet famlar vi i blindo och kan inte trimma energiförbrukningen utan risk att hyresgäster får ett sämre inomhusklimat. Att ta del av inomhusklimat data är inte en nyhet och är något vi på KTC använt för att optimera byggnaders energisystem sen våra första dagar.

Nyheten är hur Telia med hjälp av sitt mobilnätet effektivt och säkert skalar utrullningen av sensorinfrastrukturen. I vår världen är det en revolution att tillgång på sensor data kan ske exponentiellt. Fram tills idag är det både dyrt och krångligt att skala tillgången på sensor data. De alternativ som funnits på marknaden tills att Telia lanserade sin lösning kräver att man bygger lokala radionät i byggnaden som oftast är properitära eller LoRAWAN lösningar som saknar möjlighet att få SLA och kan bli kostsamt i längden. En av de största fördelarna med Telia lösning är att vi delar infrastruktur med det nät vi ringer och surfar på.

Tjänsten Heating Optimization handlar om att använda det faktiska inomhusklimat, i detta fallet inomhustemperaturen, för att styra byggnadens uppvärmningsbehov. Våra analyser säger att Telia’s tjänst ger ca 10% energibesparing med hänsyn till byggår och andra parametrar som definierad inomhustemperatur. Värdet för fastighetsägaren och hyresgäst är inte bara att spara energi. Tjänsten ger också ett bättre inomhusklimat och med trivsel.

Vi är bara i början på en resa av fler tjänster som kommer hjälpa fastighetsägare att spara energi och få smartare uppkopplade byggnader.

Press:

https://press.telia.se/news/telia-lanserar-heating-optimization-en-klimatsmart-loesning-som-minskar-fastigheters-energifoerbrukning-med-upp-till-10-procent-457167

Telia Heating Optimization:

https://business.teliacompany.com/internet-of-things/smart-buildings/heating-optimization

Ett andra liv – hållbar produkthantering

5 december, 2018

Ett andra liv – hållbar produkthantering

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. I takt med detta blir det samtidigt allt viktigare med hållbar hantering av den teknik som tillverkas.

KTCs produkter uppfyller högt ställda miljökrav. Vi efterföljer RoHS-direktivet – ett omfattande regelverk på EU-nivå som syftar till att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektronisk utrustning och att förbättra möjligheter till hållbar materialåtervinning.

Med hjälp av effektiv RMA-hantering (Return Merchandise Authorization) ser KTC till att förlänga produkternas livscykel, och tar med en väl fungerande återvinningskedja vara på jordens resurser på ett bättre sätt.

Carsten Kristensen arbetar sedan 13 år tillbaka som reklamationsansvarig för KTCs produkter:

– När en kund upplever problem med en produkt görs en reklamation via vårt digitala ärendehanteringssystem. Enheten skickas därefter till vår verkstad. Så länge det inte rör sig om någon allvarlig yttre åverkan eller akuta hårdvarufel, så är det vanligaste att vi reparerar de produkter vi får in och sedan skickar tillbaka till kunden. I vissa fall byter vi ut de komponenter som inte fungerar.

Kvalitet i fokus

RMA-hanteringen erbjuder även andra fördelar, utöver de rent miljömässiga, menar Carsten Kristensen:

– Att hantera reklamerade produkter hjälper oss att upptäcka och förebygga eventuella återkommande problem. Jag kan då återkoppla detta till vår enhet för produktutveckling, som ser till att justera de tekniska lösningarna inför framtida nyproduktion. Även om man inte vill att problem ska uppstå, så händer det ibland att saker inte fungerar som de ska. Det är ett pågående förbättringsarbete.

En central del av KTCs vision är att inte bidra till negativ miljöpåverkan. Ansvarsfull och hållbar produkthantering i alla led är därför en högt prioriterad fråga. Att maximera produkternas livslängd är en viktig del av detta pågående hållbarhetsarbete. KTC producerar ca 2-3000 nya DUC-enheter (Digital Under Central) per år, och antalet som reklameras kan variera rejält.

– En månad hade jag 40 enheter inne, och en annan månad bara två. Det viktiga i sammanhanget är att produkterna kommer till användning istället för att bli liggande i en hylla någonstans, avslutar Carsten Kristensen.

Digitalisering för en enklare vardag

27 november, 2018

Digitalisering för en enklare vardag

KTCs nya affärsenhet Cloud Service har under hösten inlett två omfattande digitaliseringsprojekt tillsammans med bostadsbolaget Willhem.

Ett av projekten går ut på att samordna nätverksinstallationer mot Willhems kommunikationsstandard för tekniska fastighetssystem. Det andra är att visualisera energitekniska system i en s.k. BMS Portal (Building Management System). Portalen används för att styra och reglera energitekniska system och blir ett av verktygen som används för att effektivisera Willhems energianvändning. I arbetet ingår även att förädla utseende och funktioner för Willhems integrationsstandard.

Jonny Jarl, projektkoordinator och Driftingenjör för Willhems tekniska fastighetssystem, berättar mer om samarbetet:

– Båda dessa projekt är en del av Willhems övergripande digitaliseringsstrategi. KTC är en erfaren aktör som har bra koll på helheten och besitter kompetenser som passar oss väl.

Digitalisering handlar i Willhems fall om att ta kontroll över alla delar, hela vägen från fastigheten och upp i molnet. Fokus är att göra vardagen enklare för sina kunder genom att erbjuda tjänster med hög servicegrad och även underlätta för leverantörer och egen organisation.

–Våra digitaliseringsprojekt ska framför allt skapa nytta för kunderna och för verksamheten. Det är en utgångspunkt i allt vi gör, säger Jonny Jarl.

BMS Portalen är planerad att vara färdig till sommaren 2019 och kommer att vara ett av delsystemen i Willhems kommunikationsnät för fastighetstekniska system på 13 orter. Arbetet med att samordna Willhems tekniska kommunikation är inledningsvis kopplat till två pågående projekt i Stockholm och Linköping, vilka beräknas vara färdiga i mars 2019.

KTC talar på seminarium om solenergi

23 november, 2018

KTC talar på seminarium om solenergi

BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

Den 11 december arrangerar BeBo sitt årligt återkommande seminarium om solenergi. Seminariet samlar aktörer som på olika sätt arbetar med och intresserar sig för solenergi. Syftet är att dela med sig av erfarenheter och informera om relevant utveckling inom området.

Paula Svedberg har bjudits in för att berätta mer om KTC:s unika energisystem som integrerar solel, solvärme, bergvärme och fjärrvärme med smart styrning och optimering.

– Det ska bli jätteroligt att prata inför folk som verkligen är intresserade av vad vi gör. Det är alltid inspirerande att umgås i forum där folk vill framåt. Vi var där som besökare förra året, och det känns väldigt spännande att nu få chansen att berätta mer om vilka KTC är och hur vi jobbar, säger Paula Svedberg.

Det händer mycket spännande kring solenergi just nu, förklarar Paula Svedberg:

– Man märker att utvecklingen går snabbt framåt. Tekniken blir bättre, priserna sjunker och effektiviteten ökar. Även hur man väljer att distribuera solel går in i en ny fas. Man börjar undersöka möjligheter för så kallade mikronät för att fördela energi på ett smart sätt mellan fastigheter.

Stort fokus i branschen ligger också på att ta fram direktiv och bestämmelser för hur denna typ av mikrodelning ska gå till, med tanke på bl.a. säkerhet.

– I våra projekt utgår vi från att mikrodelning ska vara möjligt, och är därmed väl förberedda när bestämmelser finns på plats, avslutar Paula Svedberg.


BeBos seminarium ”Aktuellt inom solel” pågår 11 december 2018 kl 13-17 på WSP-kontoret, Arenavägen 7, Stockholm.

Mer info

Anmälan

KTC satsar på digitala tjänster

17 oktober, 2018

KTC satsar på digitala tjänster

KTC har länge erbjudit digitala tjänster för att hjälpa fastighetsägare att förenkla sin vardag. Nu skapar vi en dedikerad avdelning – Cloud Service – där vi samlar all vår kompetens inom digitala fastighetstjänster, för att ännu tydligare stärka vårt erbjudande till våra kunder.

Redan på 90-talet utvecklade KTC sin första webbaserade övervakningstjänst, och har därefter kopplat upp hundratals fastigheter och underlättat arbetet för drifttekniker runt om i landet med våra verktyg för fastighetsövervakning på distans.

När realtidsdata på distans nu blivit en självklarhet för många, och problemet snarare handlar om att enkelt kunna hantera all den data som finns tillgänglig, satsar KTC på att återigen hjälpa sina kunder med aktuella utmaningar vid digitalisering av fastigheter. Vi samlar därför allt som har med produktion, leverans, utbildning och support kopplade till våra digitala kunderbjudanden i en egen affärsenhet.

– Vi har idag en stor och bred kompetens inom bolaget och tillsammans ska vi nu utveckla KTC till den främsta leverantören av digitala fastighetstjänster, säger Jonas Malm, chef för Cloud Service.

Att samla all kompetens på ett ställe skapar ökad tydlighet, både internt och externt, där målet är att utveckla KTCs roll hos våra kunder i samband med digitalisering av deras fastigheter.

Den nya enheten, Cloud Service, startade den 1 september och har redan fått förtroende från en kund att leda deras digitaliseringsarbete. Flera intressanta samarbeten med olika kunder diskuteras i nuläget.

Installation av solceller på kvarteret Spårvagnen 2:s tak

16 oktober, 2018

Installation av solceller på kvarteret Spårvagnen 2:s tak

KTC har installerat solceller på två tak på kvarteret Spårvagnen 2 i Malmö åt vår kund Tornet. En centralt belägen byggnad med slutbesiktning i januari 2019.

KTC har installerat totalt 124 solpaneler på två hustak i Malmö åt vår kund Tornet. KTC och Tornet har ett spännande samarbete där KTC hjälper Tornet med sin energihantering och strävan efter att skapa ett hållbart boende för sina hyresgäster.

I projektet ingår lokal elproduktion i form av solel där solelen beräknas minska fastighetens behov av inköpt energi med 30 MWh på ett år. Dessutom beräknas 15 MWh kunna säljas tillbaka till elnätet, eller direkt till de boende.

Kvarterat Spårvagnen är bland de första projekten som KTC gör tillsammans med Tornet kring lokal elproduktion. Samtidigt har vi ett tio-tal projekt i olika stadier av genomförande där KTC har utvecklat sin leverans till fler delar inom Energi+ erbjudandet. Det första, mer heltäckande Energi+ projektet är Bettorp, där inflyttning sker i december.

– Som projektledare på KTC är jag väldigt stolt över att installera solceller på taken hos våra kunder. Hela Energi+ erbjudandet är spännande och kreativt att arbete med och tillsammans driver vi verkligen arbetet framåt, mot vår vision, säger Jan Alam, uppdragsledare för Energiprojekt på KTC.

Tornets tanke med kvarteret är att skapa en grön och klimateffektiv fastighet, där upplåtelseformen är hyresrätter. Tornet arbetar alltid långsiktigt med sin bostadsproduktion då de både äger och förvaltar sina bostäder och lägger stor vikt vid hållbara produktval och effektivt materialutnyttjande.