Kategori: Resurs – ingen miljöpåverkan

Redo för hållbar energi

Redo för hållbar energi

World Economic Forum presenterar i sin rapport Fostering Effective Energy Transition hur väl förberedda världens länder är för en övergång till ett mer hållbart energisystem. En rad faktorer, bl.a. energitillgång, miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt, har vägts samman för att få fram ett så kallat ”Energy Transition Index”.

KTC är givetvis stolta att vara en av de ledande energiaktörerna just i Sverige, som enligt rapporten är det land som rankas högst av alla.

Läs mer om rapporten

Läs rapporten i sin helhet