27 november, 2018

Digitalisering för en enklare vardag

KTCs nya affärsenhet Cloud Service har under hösten inlett två omfattande digitaliseringsprojekt tillsammans med bostadsbolaget Willhem.

Ett av projekten går ut på att samordna nätverksinstallationer mot Willhems kommunikationsstandard för tekniska fastighetssystem. Det andra är att visualisera energitekniska system i en s.k. BMS Portal (Building Management System). Portalen används för att styra och reglera energitekniska system och blir ett av verktygen som används för att effektivisera Willhems energianvändning. I arbetet ingår även att förädla utseende och funktioner för Willhems integrationsstandard.

Jonny Jarl, projektkoordinator och Driftingenjör för Willhems tekniska fastighetssystem, berättar mer om samarbetet:

– Båda dessa projekt är en del av Willhems övergripande digitaliseringsstrategi. KTC är en erfaren aktör som har bra koll på helheten och besitter kompetenser som passar oss väl.

Digitalisering handlar i Willhems fall om att ta kontroll över alla delar, hela vägen från fastigheten och upp i molnet. Fokus är att göra vardagen enklare för sina kunder genom att erbjuda tjänster med hög servicegrad och även underlätta för leverantörer och egen organisation.

–Våra digitaliseringsprojekt ska framför allt skapa nytta för kunderna och för verksamheten. Det är en utgångspunkt i allt vi gör, säger Jonny Jarl.

BMS Portalen är planerad att vara färdig till sommaren 2019 och kommer att vara ett av delsystemen i Willhems kommunikationsnät för fastighetstekniska system på 13 orter. Arbetet med att samordna Willhems tekniska kommunikation är inledningsvis kopplat till två pågående projekt i Stockholm och Linköping, vilka beräknas vara färdiga i mars 2019.