17 oktober, 2018

Digitaliseringsuppdrag för Willhem

KTC har fått två spännande uppdrag för vår kund Willhem kring digitalisering där vår kunskap och erfarenhet har spelat störst roll i samarbetet.

Båda uppdragen är för Willhem nationellt och den ena handlar om att hjälpa Willhem att genomföra deras omläggning till ny Scada-portal, levererad av Webport. Arbetet för vår Scadatekniker handlar om att hjälpa Willhem att ta fram en standard för hur deras bilder i portalen ska se ut, samt att producera bilderna.

”Arbetet är intressant och utvecklande dels genom att vi får använda all vår erfarenhet från att ha utvecklat standarder för olika kunder genom året i vårt eget system och dels genom att vi får användning för våra nya kunskaper att producera bilder i Webport”, säger Elmira Dordipour, Scadatekniker och projektledare. ”Det är också ett roligt arbete att vara med och driva då det känns som om det kommer att bli väldigt värdefullt för kunden när det är klart genom att allt blir enhetligt och lättöverskådligt”, fortsätter Elmira.

Det andra uppdraget för Willhem är ett projektledaruppdrag som bygger på hög tekniskt kunnande, där KTC driver omläggningen av alla Willhems tekniska system i deras nya IT-infrastruktur.

Båda uppdragen drivs av KTCs nya affärsenhet Cloud Service och grundar sig i KTCs erfarenhet av digitalisering. Digitalisering av de tekniska systemen är första steget till att arbeta med fastighetens energi, genom grön digitalisering skapas intelligent energi.