5 december, 2018

Ett andra liv – hållbar produkthantering

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. I takt med detta blir det samtidigt allt viktigare med hållbar hantering av den teknik som tillverkas.

KTCs produkter uppfyller högt ställda miljökrav. Vi efterföljer RoHS-direktivet – ett omfattande regelverk på EU-nivå som syftar till att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektronisk utrustning och att förbättra möjligheter till hållbar materialåtervinning.

Med hjälp av effektiv RMA-hantering (Return Merchandise Authorization) ser KTC till att förlänga produkternas livscykel, och tar med en väl fungerande återvinningskedja vara på jordens resurser på ett bättre sätt.

Carsten Kristensen arbetar sedan 13 år tillbaka som reklamationsansvarig för KTCs produkter:

– När en kund upplever problem med en produkt görs en reklamation via vårt digitala ärendehanteringssystem. Enheten skickas därefter till vår verkstad. Så länge det inte rör sig om någon allvarlig yttre åverkan eller akuta hårdvarufel, så är det vanligaste att vi reparerar de produkter vi får in och sedan skickar tillbaka till kunden. I vissa fall byter vi ut de komponenter som inte fungerar.

Kvalitet i fokus

RMA-hanteringen erbjuder även andra fördelar, utöver de rent miljömässiga, menar Carsten Kristensen:

– Att hantera reklamerade produkter hjälper oss att upptäcka och förebygga eventuella återkommande problem. Jag kan då återkoppla detta till vår enhet för produktutveckling, som ser till att justera de tekniska lösningarna inför framtida nyproduktion. Även om man inte vill att problem ska uppstå, så händer det ibland att saker inte fungerar som de ska. Det är ett pågående förbättringsarbete.

En central del av KTCs vision är att inte bidra till negativ miljöpåverkan. Ansvarsfull och hållbar produkthantering i alla led är därför en högt prioriterad fråga. Att maximera produkternas livslängd är en viktig del av detta pågående hållbarhetsarbete. KTC producerar ca 2-3000 nya DUC-enheter (Digital Under Central) per år, och antalet som reklameras kan variera rejält.

– En månad hade jag 40 enheter inne, och en annan månad bara två. Det viktiga i sammanhanget är att produkterna kommer till användning istället för att bli liggande i en hylla någonstans, avslutar Carsten Kristensen.