16 oktober, 2018

Installation av solceller på kvarteret Spårvagnen 2:s tak

KTC har installerat solceller på två tak på kvarteret Spårvagnen 2 i Malmö åt vår kund Tornet. En centralt belägen byggnad med slutbesiktning i januari 2019.

KTC har installerat totalt 124 solpaneler på två hustak i Malmö åt vår kund Tornet. KTC och Tornet har ett spännande samarbete där KTC hjälper Tornet med sin energihantering och strävan efter att skapa ett hållbart boende för sina hyresgäster.

I projektet ingår lokal elproduktion i form av solel där solelen beräknas minska fastighetens behov av inköpt energi med 30 MWh på ett år. Dessutom beräknas 15 MWh kunna säljas tillbaka till elnätet, eller direkt till de boende.

Kvarterat Spårvagnen är bland de första projekten som KTC gör tillsammans med Tornet kring lokal elproduktion. Samtidigt har vi ett tio-tal projekt i olika stadier av genomförande där KTC har utvecklat sin leverans till fler delar inom Energi+ erbjudandet. Det första, mer heltäckande Energi+ projektet är Bettorp, där inflyttning sker i december.

– Som projektledare på KTC är jag väldigt stolt över att installera solceller på taken hos våra kunder. Hela Energi+ erbjudandet är spännande och kreativt att arbete med och tillsammans driver vi verkligen arbetet framåt, mot vår vision, säger Jan Alam, uppdragsledare för Energiprojekt på KTC.

Tornets tanke med kvarteret är att skapa en grön och klimateffektiv fastighet, där upplåtelseformen är hyresrätter. Tornet arbetar alltid långsiktigt med sin bostadsproduktion då de både äger och förvaltar sina bostäder och lägger stor vikt vid hållbara produktval och effektivt materialutnyttjande.