17 oktober, 2018

KTC satsar på digitala tjänster

KTC har länge erbjudit digitala tjänster för att hjälpa fastighetsägare att förenkla sin vardag. Nu skapar vi en dedikerad avdelning – Cloud Service – där vi samlar all vår kompetens inom digitala fastighetstjänster, för att ännu tydligare stärka vårt erbjudande till våra kunder.

Redan på 90-talet utvecklade KTC sin första webbaserade övervakningstjänst, och har därefter kopplat upp hundratals fastigheter och underlättat arbetet för drifttekniker runt om i landet med våra verktyg för fastighetsövervakning på distans.

När realtidsdata på distans nu blivit en självklarhet för många, och problemet snarare handlar om att enkelt kunna hantera all den data som finns tillgänglig, satsar KTC på att återigen hjälpa sina kunder med aktuella utmaningar vid digitalisering av fastigheter. Vi samlar därför allt som har med produktion, leverans, utbildning och support kopplade till våra digitala kunderbjudanden i en egen affärsenhet.

– Vi har idag en stor och bred kompetens inom bolaget och tillsammans ska vi nu utveckla KTC till den främsta leverantören av digitala fastighetstjänster, säger Jonas Malm, chef för Cloud Service.

Att samla all kompetens på ett ställe skapar ökad tydlighet, både internt och externt, där målet är att utveckla KTCs roll hos våra kunder i samband med digitalisering av deras fastigheter.

Den nya enheten, Cloud Service, startade den 1 september och har redan fått förtroende från en kund att leda deras digitaliseringsarbete. Flera intressanta samarbeten med olika kunder diskuteras i nuläget.