23 november, 2018

KTC talar på seminarium om solenergi

BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

Den 11 december arrangerar BeBo sitt årligt återkommande seminarium om solenergi. Seminariet samlar aktörer som på olika sätt arbetar med och intresserar sig för solenergi. Syftet är att dela med sig av erfarenheter och informera om relevant utveckling inom området.

Paula Svedberg har bjudits in för att berätta mer om KTC:s unika energisystem som integrerar solel, solvärme, bergvärme och fjärrvärme med smart styrning och optimering.

– Det ska bli jätteroligt att prata inför folk som verkligen är intresserade av vad vi gör. Det är alltid inspirerande att umgås i forum där folk vill framåt. Vi var där som besökare förra året, och det känns väldigt spännande att nu få chansen att berätta mer om vilka KTC är och hur vi jobbar, säger Paula Svedberg.

Det händer mycket spännande kring solenergi just nu, förklarar Paula Svedberg:

– Man märker att utvecklingen går snabbt framåt. Tekniken blir bättre, priserna sjunker och effektiviteten ökar. Även hur man väljer att distribuera solel går in i en ny fas. Man börjar undersöka möjligheter för så kallade mikronät för att fördela energi på ett smart sätt mellan fastigheter.

Stort fokus i branschen ligger också på att ta fram direktiv och bestämmelser för hur denna typ av mikrodelning ska gå till, med tanke på bl.a. säkerhet.

– I våra projekt utgår vi från att mikrodelning ska vara möjligt, och är därmed väl förberedda när bestämmelser finns på plats, avslutar Paula Svedberg.


BeBos seminarium ”Aktuellt inom solel” pågår 11 december 2018 kl 13-17 på WSP-kontoret, Arenavägen 7, Stockholm.

Mer info

Anmälan