Projektledare, Göteborg

KTC är Sveriges ledande aktör inom intelligent energioptimering och grön digitalisering. Vi tror på en framtid där energi är gratis, utan negativ miljöpåverkan, där människor verkar och bor med högsta möjliga livskvalitet. För att nå vår vision hjälper vi andra att optimera och hantera sin energiförbrukning.

Din vardag hos oss

Som projektledare inom fastighetsautomation leder och genomför du projekt som rör om- och nybyggnation av tex flerbostadshus och kontorsbyggnader. Du har ansvar för projektets ekonomiska resultat och planerar själv ditt arbete med rätt resurs och kompetens.

Du är en nyckelperson med överblick och helhetssyn som får både interna och externa resurser och entreprenörer att verka tillsammans. Du ansvarar för att projektet genomförs inom beslutade tids- och kostnadsramar, och för att regelverk och lagstiftning följs under projektets gång. Du avrapporterar arbetets status och gör kontinuerliga uppföljningar. Du rapporterar till ansvarig för projektorganisationen.

Minimum:

  • Ekonomi
  • Projektstyrning
  • Fastighetsautomation
  • ABT06 & AB04
  • Körkort

Plus i kanten:

  • SCADA & IMD
  • DUC/PLC Programmering
  • Projektering av energisystem
  • Nätverkskommunikation
  • EL Konstruktion/Installation

Kontaktperson: Peter Andersson, peter.andersson@ktc.se, 073-8559554