Etikett: Solenergi

KTC talar på seminarium om solenergi

23 november, 2018

KTC talar på seminarium om solenergi

BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

Den 11 december arrangerar BeBo sitt årligt återkommande seminarium om solenergi. Seminariet samlar aktörer som på olika sätt arbetar med och intresserar sig för solenergi. Syftet är att dela med sig av erfarenheter och informera om relevant utveckling inom området.

Paula Svedberg har bjudits in för att berätta mer om KTC:s unika energisystem som integrerar solel, solvärme, bergvärme och fjärrvärme med smart styrning och optimering.

– Det ska bli jätteroligt att prata inför folk som verkligen är intresserade av vad vi gör. Det är alltid inspirerande att umgås i forum där folk vill framåt. Vi var där som besökare förra året, och det känns väldigt spännande att nu få chansen att berätta mer om vilka KTC är och hur vi jobbar, säger Paula Svedberg.

Det händer mycket spännande kring solenergi just nu, förklarar Paula Svedberg:

– Man märker att utvecklingen går snabbt framåt. Tekniken blir bättre, priserna sjunker och effektiviteten ökar. Även hur man väljer att distribuera solel går in i en ny fas. Man börjar undersöka möjligheter för så kallade mikronät för att fördela energi på ett smart sätt mellan fastigheter.

Stort fokus i branschen ligger också på att ta fram direktiv och bestämmelser för hur denna typ av mikrodelning ska gå till, med tanke på bl.a. säkerhet.

– I våra projekt utgår vi från att mikrodelning ska vara möjligt, och är därmed väl förberedda när bestämmelser finns på plats, avslutar Paula Svedberg.


BeBos seminarium ”Aktuellt inom solel” pågår 11 december 2018 kl 13-17 på WSP-kontoret, Arenavägen 7, Stockholm.

Mer info

Anmälan

Installation av solceller på kvarteret Spårvagnen 2:s tak

16 oktober, 2018

Installation av solceller på kvarteret Spårvagnen 2:s tak

KTC har installerat solceller på två tak på kvarteret Spårvagnen 2 i Malmö åt vår kund Tornet. En centralt belägen byggnad med slutbesiktning i januari 2019.

KTC har installerat totalt 124 solpaneler på två hustak i Malmö åt vår kund Tornet. KTC och Tornet har ett spännande samarbete där KTC hjälper Tornet med sin energihantering och strävan efter att skapa ett hållbart boende för sina hyresgäster.

I projektet ingår lokal elproduktion i form av solel där solelen beräknas minska fastighetens behov av inköpt energi med 30 MWh på ett år. Dessutom beräknas 15 MWh kunna säljas tillbaka till elnätet, eller direkt till de boende.

Kvarterat Spårvagnen är bland de första projekten som KTC gör tillsammans med Tornet kring lokal elproduktion. Samtidigt har vi ett tio-tal projekt i olika stadier av genomförande där KTC har utvecklat sin leverans till fler delar inom Energi+ erbjudandet. Det första, mer heltäckande Energi+ projektet är Bettorp, där inflyttning sker i december.

– Som projektledare på KTC är jag väldigt stolt över att installera solceller på taken hos våra kunder. Hela Energi+ erbjudandet är spännande och kreativt att arbete med och tillsammans driver vi verkligen arbetet framåt, mot vår vision, säger Jan Alam, uppdragsledare för Energiprojekt på KTC.

Tornets tanke med kvarteret är att skapa en grön och klimateffektiv fastighet, där upplåtelseformen är hyresrätter. Tornet arbetar alltid långsiktigt med sin bostadsproduktion då de både äger och förvaltar sina bostäder och lägger stor vikt vid hållbara produktval och effektivt materialutnyttjande.