Energianalys

Erbjudande för Danske Banks kunder

Smart, lönsamt och energieffektivt.

Syftet med en energianalys är att identifiera genomförbara och lönsamma åtgärder som minskar energianvändningen. Arbetet med energianalysen resulterar i många fall i en möjlighet att vidareutveckla verksamheten, sänka driftskostnaderna, minska klimatpåverkan och bli mer hållbar.

Vår styrka är att vi inom KTC har tillgång till expertkompetens som täcker energisystemens alla olika områden. Vi har i närmare 40 år levererat våra egenutvecklade system och produkter till otaliga fastighetsägare. Idag erbjuder vi allt från mindre styrentreprenader till egendesignade komplexa energilösningar. Den sammanlagda kunskapen ger oss förutsättningar att alltid hitta de bästa och mest hållbara lösningarna där åtgärdsförslagen anpassas efter kundens och den unika fastighetens förutsättningar.

Erbjudande!

Energianalys av utvald fastighet för 14 500 kr.

Gäller endast Danske Banks kunder. Ordinarie pris ca 20 000 kr

Hur mår era fastigheter?

Lägre energianvändning, sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan.

All energianvändning påverkar vår miljö och en lägre energianvändning kan höja ditt företags/ bostadsrättsförenings miljöprofil och dessutom öka fastigheternas värde.

Våra energispecialister utför kartläggning av energianvändningen. Vi sammanställer därefter en rapport med förslag på energieffektiva lösningar som minskar kostnader och miljöpåverkan, Vi tar också fram förslag till genomförandeplan tillsammans med er som kund.

Detta ingår i vår energianalys:

  • Platsbesök och intervjuer
  • Analys av energisystemens status
  • Åtgärdsförslag    
  • Budgetpriser och återbetalningstider för föreslagen åtgärd
  • Överskådlig rapport av Energianalysen
  • Förslag på genomförandeplan