Grön digitalisering.
Intelligent energi.

KTC digitaliserar fastigheter. Följ med oss in i framtiden, mot ett maximalt klimatsmart och kostnadseffektivt samspel mellan olika energisystem.

VILKEN ENERGILÖSNING PASSAR DIG?


Komfort

Lätthanterlig och kraftfull cloudtjänst som optimerar och automatiserar din fastighets energiförbrukning.

Kontroll

Analys och optimering av din fastighets befintliga energisystem. Total överblick, lägre kostnader och minskad miljöbelastning.

Energi+

Effektiv och maximalt klimatsmart samverkan mellan köpt energi och lokalproducerad energi från förnybara energikällor.

VILKEN ENERGILÖSNING PASSAR DIG?

Komfort

Lätthanterlig och kraftfull cloudtjänst som optimerar och automatiserar din fastighets energiförbrukning.

Kontroll

Analys och optimering av din fastighets befintliga energisystem. Total överblick, lägre kostnader och minskad miljöbelastning.

Energi+

Effektiv och maximalt klimatsmart samverkan mellan köpt energi och lokalproducerad energi från förnybara energikällor.

Komfort

– Påbörja digitaliseringsprocessen

Bostadsrättsföreningar
Mindre fastighetsbolag

KOMFORT är en lätthanterlig och kraftfull cloudtjänst som optimerar din fastighets energiförbrukning genom att väga samman relevant fastighetsdata med smart väderstyrning och effektreglering.

Optimeringen sköts av en smart algoritm som KTC utvecklat och förfinat utifrån gedigen kunskap och erfarenhet av energibesparing. Algoritmen väger samman all ingående data och optimerar på så sätt styrningen av fastighetens värmesystem.

KOMFORT kan med fördel kompletteras med ett antal temperatursensorer, för att öka besparingspotentialen ytterligare.

0
-
0
%

minskad energikostnad

Så fungerar det(se respektive komponent för mer info)

SÅ FUNGERAR DET

(Swipa höger/vänster för mer info)

Vad ingår?
Tjänst / produkt Komfort Kontroll Energi+
KTC Connect × × ×
Effekthantering × × ×
Smart väderstyrning × × ×
Referensgivarstyrning × ×
Automatiska rapporter × × ×
Energianalys × ×
Driftövervakning Cloud × ×
Energiuppföljning Cloud × ×
Optimering fjärrvärme × ×
Optimeringstjänster × ×
Eftermarknadstjänster ×
Energibalansberäkning ×
Injustering värmesystem
Optimering värmepump
Undermätning boende
Lastbalansering
Frikyla
Produktion av solel
Produktion av solvärme

Vill du veta mer om hur KTC kan hjälpa dig att koppla upp din fastighet? Ring oss! Tel. 031-734 19 00.

× = Ingår
○ = Option

Kontroll

– Framtidssäkra fastigheter

Kommunala fastighetsbolag
Privata fastighetsbolag
Fastighetsförvaltare

Med KONTROLL erbjuder vi en komplett analys och optimering av din fastighets befintliga energisystem. Utifrån fastighetens unika förutsättningar tar vi fram en optimal och skalbar systemdesign som hjälper dig minska både miljöbelastning och kostnader.

Vår ambition är alltid att leverera hållbara helhetslösningar med högsta kvalitet i varje steg. Efter avslutat projekt finns möjlighet att välja till våra eftermarknadstjänster där anläggningens energiförbrukning och driftunderhåll ses över.

Vill du sköta hanteringen på egen hand ingår våra molnbaserade verktyg som erbjuder total överblick över fastigheten.

0
-
0
%

minskad energikostnad

Så fungerar det(se respektive komponent för mer info)

SÅ FUNGERAR DET

(Swipa höger/vänster för mer info)

Vad ingår?
Tjänst / produkt Komfort Kontroll Energi+
KTC Connect × × ×
Effekthantering × × ×
Smart väderstyrning × × ×
Referensgivarstyrning × ×
Automatiska rapporter × × ×
Energianalys × ×
Driftövervakning Cloud × ×
Energiuppföljning Cloud × ×
Optimering fjärrvärme × ×
Optimeringstjänster × ×
Eftermarknadstjänster ×
Energibalansberäkning ×
Injustering värmesystem
Optimering värmepump
Undermätning boende
Lastbalansering
Frikyla
Produktion av solel
Produktion av solvärme

Jag heter Per Magnusson. Vill du veta mer om hur KTC kan hjälpa dig ta kontroll över din energiförbrukning? Ring mig! Tel.nr 031-734 19 11.

× = Ingår
○ = Option

Arbetsprocess

Vi tar ansvar för hela kedjan – från idé och utförande till uppföljning och drift.

 • 1. Förstudie

  Utifrån lättillgänglig basinformation om fastigheten gör vi en första kartläggning av möjliga energioptimeringar. Ur ett miljömässigt, ekonomiskt och kvalitativt perspektiv. Hur produceras energin? Hur effektiv är befintlig lösning? Vilket inomhusklimat har fastigheten?

  Resultatet av förstudien presenteras som en energianalys.

 • 2. Systemdesign

  Efter att ha matchat mätdata och insikter mot kundspecifika behov och förutsättningar, tar våra experter fram en komplett systemdesign. Ambitionen är att hitta en optimal samverkan mellan energisystem och kundens önskemål. Vi behåller det som är bra och byter ut det som är dåligt.

  Systemdesignen presenteras tillsammans med ett konkret affärsförslag. Kunden får möjlighet att addera specifika tillval beroende på riktning (KTC Life och/eller KTC Planet) och anpassa sin lösning fullt ut enligt önskemål. För vårt erbjudande ENERGI + gör vi även en fördjupad investerings-/avkastningsanalys.

 • 3. Projekt

  KTC genomför hela projektet som totalentreprenad. Med över 35 års erfarenhet av att utveckla smarta tekniska lösningar och förfina samspelet mellan olika energisystem, vet vi vad som krävs för att leverera en hållbar helhetslösning.

  KTC tar fullt ansvar för genomförandet i fastigheten, inklusive projektering, nödvändiga tillstånd, samordning och utbildning. Hänsyn kan även tas till kundspecifika önskemål om underleverantörer (UE) vid upphandling.

 • 4. Uppkoppling

  Efter genomfört projekt ansluts fastigheten till KTC Cloud – våra molnbaserade system. Med ett intuitivt och överskådligt gränssnitt får du som kund här total kontroll över fastighetens energiprestanda.

  Det finns många goda skäl att synliggöra genomförda energioptimeringar även för boende i fastigheten. KTC Cloud erbjuder därför olika anpassade presentationsvyer till de boende.

 • 5. Drift & Support

  Energioptimering är ett långsiktigt arbete. Vi ser därför alltid till att finnas med även efter genomfört projekt – för att följa upp, övervaka och driftoptimera de lösningar vi tagit fram. Service och support ingår under minst 2 års tid och vår eftermarknad har även ett stort utbud av tjänster för att underlätta våra kunders vardag.

Energi+

– En hållbar revolution

Kommunala fastighetsbolag
Privata fastighetsbolag
Energibolag

Med passion och stort kunnande driver KTC ständigt på utvecklingen av klimatsmarta, effektiva energilösningar. ENERGI+ hjälper dig som fastighetsägare att producera egen energi genom omställning till lokal energiproduktion och förnybara energikällor.

Med optimerad samverkan mellan lokalt producerad och köpt energi kan du minska din energikostnad radikalt. Fastigheten kan till och med bli ett plushus!

Med avstamp i vår kvalitetssäkrade arbetsproces tar vi med ENERGI+ ansvar för att framtidssäkra din fastighet fullt ut – och låter dig ta ett stort kliv i vår gemensamma resa mot en fossilfri värld.

0
-
0
%

minskad energikostnad

Så fungerar det(se respektive komponent för mer info)

SÅ FUNGERAR DET

(Swipa höger/vänster för mer info)

Vad ingår?
Tjänst / produkt Komfort Kontroll Energi+
KTC Connect × × ×
Effekthantering × × ×
Smart väderstyrning × × ×
Referensgivarstyrning × ×
Automatiska rapporter × × ×
Energianalys × ×
Driftövervakning Cloud × ×
Energiuppföljning Cloud × ×
Optimering fjärrvärme × ×
Optimeringstjänster × ×
Eftermarknadstjänster ×
Energibalansberäkning ×
Injustering värmesystem
Optimering värmepump
Undermätning boende
Lastbalansering
Frikyla
Produktion av solel
Produktion av solvärme

Vill du höra mer om hur våra lösningar kan ta din energihantering till helt nya nivåer? Ring oss! Tel. 031-734 19 00.

× = Ingår
○ = Option

Arbetsprocess

Vi tar ansvar för hela kedjan – från idé och utförande till uppföljning och drift.

 • 1. Förstudie

  Utifrån lättillgänglig basinformation om fastigheten gör vi en första kartläggning av möjliga energioptimeringar. Ur ett miljömässigt, ekonomiskt och kvalitativt perspektiv. Hur produceras energin? Hur effektiv är befintlig lösning? Vilket inomhusklimat har fastigheten?

  Resultatet av förstudien presenteras som en energianalys.

 • 2. Systemdesign

  Efter att ha matchat mätdata och insikter mot kundspecifika behov och förutsättningar, tar våra experter fram en komplett systemdesign. Ambitionen är att hitta en optimal samverkan mellan energisystem och kundens önskemål. Vi behåller det som är bra och byter ut det som är dåligt.

  Systemdesignen presenteras tillsammans med ett konkret affärsförslag. Kunden får möjlighet att addera specifika tillval beroende på riktning (KTC Life och/eller KTC Planet) och anpassa sin lösning fullt ut enligt önskemål. För vårt erbjudande ENERGI + gör vi även en fördjupad investerings-/avkastningsanalys.

 • 3. Projekt

  KTC genomför hela projektet som totalentreprenad. Med över 35 års erfarenhet av att utveckla smarta tekniska lösningar och förfina samspelet mellan olika energisystem, vet vi vad som krävs för att leverera en hållbar helhetslösning.

  KTC tar fullt ansvar för genomförandet i fastigheten, inklusive projektering, nödvändiga tillstånd, samordning och utbildning. Hänsyn kan även tas till kundspecifika önskemål om underleverantörer (UE) vid upphandling.

 • 4. Uppkoppling

  Efter genomfört projekt ansluts fastigheten till KTC Cloud – våra molnbaserade system. Med ett intuitivt och överskådligt gränssnitt får du som kund här total kontroll över fastighetens energiprestanda.

  Det finns många goda skäl att synliggöra genomförda energioptimeringar även för boende i fastigheten. KTC Cloud erbjuder därför olika anpassade presentationsvyer till de boende.

 • 5. Drift & Support

  Energioptimering är ett långsiktigt arbete. Vi ser därför alltid till att finnas med även efter genomfört projekt – för att följa upp, övervaka och driftoptimera de lösningar vi tagit fram. Service och support ingår under minst 2 års tid och vår eftermarknad har även ett stort utbud av tjänster för att underlätta våra kunders vardag.