Våra produkter.

KTC har länge drivit på utvecklingen av nya lösningar för intelligent energioptimering. Med unik teknisk kompetens och en stor dos nyfikenhet utvecklar, testar och förfinar våra ingenjörer dagligen de system och produkter som gör att vi kan leverera marknadens mest effektiva energilösningar.

Styr- & reglerprodukter

Våra styr- och reglerprodukter innehåller en serie produkter baserade på vår plattform SRD5000. Reglerprodukterna har en intuitiv logik, med objektbaserad programmering, som gör att konfigurationen är enkel och smidig.

Vår plattform SRD5000 kan, förutom via SRDlink, också kommunicera med överordnade system via ModBus över IP. Till DUC:en går det att koppla på ett antal expansionsenheter för att komplettera med fler in- och utgångar. Totalt kan SRD5000 byggas ut till 20 st digitala ingångar, 12 st digitala utgångar, 12 st analoga ingångar, 12 st universellingångar och 12 st analoga utgångar.

I produktserien ingår även en ModBusmaster, en SRD-master med Routerfunktion, reläenheter och nätskydd.

ART.NR: K113016

96 variabler, 4 AI, 4DI, IP(SRD-Link/Modbus), Display, RS485 (SRD-Link)

Teknisk dokumentation

IMD-produkter

Vår produktserie för Individuell mätning och debitering innehåller både insamlingsenheter som kopplas till IP-kommunikation i lägenheten (RCU) och insamlingsenheter som sitter centralt monterad i fastigheten (COM). Båda enheterna lagrar insamlade värden lokalt i upp till en månad för att minimera dataförlust vid eventuella kommunikationsproblem. De kommunicerar via IP, även med hjälp av XMPP, och data kan läsas ut via M-Bus över IP, Modbus över IP och via SRD-link.

ART.NR: K113010

M-Bus för 8 mätare, 4AI, 4DI, IP, Display
För inbyggnad i kapsling. Spänningsmatning 24VAC

Produktblad

Teknisk dokumentation

ART.NR: K113012

M-Bus för 8 mätare, 4AI, 4DI, IP, Display, RS485 Interface(SRD Link)
För inbyggnad i kapsling, Spänningsmatning 24VAC

Produktblad

Teknisk dokumentation

ART.NR: K112020

M-Bus för 8 mätare, 4AI, 4DI, IP, Display
Kapslad, Spänningsmatning 230VAC

Produktblad

Teknisk dokumentation

ART.NR: K112022

M-Bus för 8 mätare, 4AI, 4DI, IP, Display, RS485 Interface(SRD Link)
Kapslad, Spänningsmatning 230VAC

Produktblad

Teknisk dokumentation

ART.NR: K113017

M-Bus för 64 mätare, 4AI, 4DI, IP, Display, RS485 Interface(SRD Link)
För inbyggnad i kapsling, Spänningsmatning 24VAC

Produktblad

Teknisk dokumentation

ART.NR: K780001

För spänningsmatning av COM1122
Normutförande 3 moduler

ART.NR: K780006

För spänningsmatning av RCU1122
Normutförande 1 modul

Systemintegration

Genom en kraftfull integrationsprodukt, IMC, ser vi till att fastighetens olika system pratar med varandra. Med funktioner för styr, regler och övervakning av samtliga installationer för värme, kyla och ventilation skapas ett integrerat system i fastigheten. Att bearbeta data metodiskt och få funktioner i alla system att samverka som en helhet är viktigt. Eftersom vi vet att det enda sättet att energieffektivisera och hantera fastighetens energi optimalt är genom att öka kunskapen om var och hur energin används.

IMC har protokollstöd för SRD-Link, ModBus (master/slave) och M-Bus master, alla över TCP/IP. Produkten har även en inbyggd lokal webserver med stöd för driftövervakningsbilder.

ART.NR: K130115

Basprogram, stöd för XMPP och OPC UA, web, flödesbild

Produktblad

Teknisk dokumentation

Cloudtjänster

Våra cloudtjänster innehåller verktyg för driftövervakning, energiuppföljning och mättjänst för individuell mätning och debitering.

Vårt driftövervakningsverktyg är intuitivt, användarvänligt och ger dig överblick över statusen på anläggningen genom Scada-bilder, tillsammans med larmsändning och historikloggning av data. Då allt är molnbaserat kan du ha koll på din anläggning när och var du vill.

Verktyget för energiuppföljning innehåller – förutom insamlad data från anläggningen – budgetgenerering, möjlighet att skapa dina egna förbrukningslarm samt komplexa larm om event beroende på många olika parametrar. Du får en snabb överblick över status på dina fastigheter direkt vid inloggning. Allt anpassas efter dina egna drift- eller verksamhetsmål.

Optimeringstjänster

För att fastigheten ska fortsätta att leverera rätt energibesparing, och dessutom öka sin besparing över tid, krävs ett löpande aktivt analys- och optimeringsarbete, både på plats i anläggningen och digitalt via våra molntjänster. KTC erbjuder en rad olika avtal för detta och dess innehåll kan enkelt skräddarsys efter dina behov. Den viktigaste komponenten i tjänsten är alltid vår kunskap och erfarenhet.

Eftermarknadstjänster

Proaktiv drift med årlig kontroll av anläggningen och backuper av DUC:ar kan kombineras med larmhantering och åtgärder på plats. Allt med målet att förbättra anläggningens energiprestanda och hjälpa dig med en enkel fastighetsdrift. Våra eftermarknadstjänster utgår från anläggningens och dina behov och tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen. För oss är det värdefullt att få vara med även efter genomfört projekt och bidra med vår kunskap och erfarenhet över tid.