Service & support.

Har du en fråga? Vår kundservice hjälper dig gärna.

Ärendehantering

Via vår portal för ärendehantering kan du lägga en beställning eller göra en felanmälan direkt till vår eftermarknadsavdelning, både i Göteborg och Stockholm.

Support, Göteborg

031-734 19 00
goteborg@ktc.se

Support, Stockholm

08-556 320 70
stockholm@ktc.se

Support, Syd

0730-72 81 44

 

syd@ktc.se

Produktsupport

Support för Hårdvaror och
Mjukvarulicenser köpta direkt från
KTC Produkt

http://support.ktc.se/
support@ktc.se

Skicka ett meddelande.

OBS! Notera att vi här främst tar emot frågor av allmän karaktär. För felanmälan, support eller beställning hänvisar vi istället till KTC's kundportal.

Click or drag a file to this area to upload.