Higab.

Higab är ett kommunalt fastighetsbolag i Göteborg som förvaltar allt ifrån moderna arenor till gamla teatrar. Som aktiv energipartner hjälper vi Higab att nå sin vision att vara bäst på att utveckla byggnader som levandegör Göteborg.

video
play-sharp-fill

KTC hjälper Higab att hålla ett bra klimat i sina fastigheter. Genom en rad smarta lösningar skapar KTC förutsättningar för ökad komfort, både för Higabs medarbetare och deras hyresgäster. För Higabs tekniker innebär KTCs cloudtjänster att de kan övervaka och styra fastigheter direkt från sina kontor, istället för att vara ute i ett bullrigt fläktrum, och slipper därmed onödiga resor.

Om något oförutsett händer får tekniker larm direkt i sina telefoner och kan styra, ställa och återställa när det behövs. KTC hjälper även Higab att uppfylla ”gröna hyresavtal”, där de tillsammans med sina hyresgäster ser till att ha så energieffektiva anläggningar som möjligt.

video
play-sharp-fill

Vårt perspektiv.

Per Magnusson är kundansvarig för Higab. Per berättar mer om hur samarbetet går till.

video
play-sharp-fill

Hyresgästen berättar.

Lorensbergsteatern är en anrik teater i Göteborg som Higab förvaltar, med KTC som energipartner. Teaterchefen Pernilla Wagnborg beskriver hur viktigt det är för Lorensbergsteatern med ett bra inomhusklimat.

MERVÄRDE

KTC Life

ENERGILÖSNING

KONTROLL

Med fokus på automatisering, optimering och smarta energilösningar som frigör både tid och pengar, är vårt samarbete med Higab ett bra exempel på vad vårt mervärdeskoncept KTC Life innebär i praktiken.

KTC + Higab

KTC har ett nära samarbete med Higabs driftorganisation för att hjälpa dem att få kontroll på klimat och energiförbrukning i alla deras olika typer av anläggningar. Många delar genomför vi även tillsammans med Higabs kunder och hyresgäster.

INNEHÅLL I URVAL:

  • Eftermarknadstjänster i form av Systemunderhåll DUC. Avtalet innebär ett platsbesök i anläggningen per år där våra tekniker kontrollerar funktion och status på de tekniska installationerna i fastigheten, t.ex. undercentral och ventilation.
  • Anpassat lösningsförslag. Efter genomfört systemunderhåll återkommer våra tekniker till kunden med ett åtgärdsförslag om vi hittar något som inte fungerar optimalt.
  • Utredningar, där vi genomför fördjupade analyser kring en fråga som är lyft från Higab, från oss eller kanske från Higabs kund. Exempel på detta är utredning om att bättre mäta inomhustemperaturen på Stadsteatern och modernisering av styr på Stora Teatern.
  • Kunskap och erfarenhet. Vår kunskap och erfarenhet är avgörande i alla delar av leveransen till Higab.
  • Supportpartner. För Higabs drifttekniker är KTCs erfarenhet och kunskap om anläggningarna till stor hjälp och våra tekniker har ett nära samarbete.