Tornet.

Tornet vill dra nytta av den senaste tekniken för att minimera sin miljöpåverkan, och satsade därför tidigt på att digitalisera alla sina fastigheter.

Tornet ägs av Balder, Folksam, Riksbyggen och PEAB. Avsikten med bolaget är att bygga hållbara hyresrätter i de större svenska städerna. Då Tornets huvudfokus är att bygga nytt, har de också goda möjligheter att ta in ny teknologi i ett tidigt stadie. Tornet engagerar sig mycket i driftsfrågorna och är idag fullt ut digitaliserade. KTC fungerar som aktiv energipartner åt Tornet, och har bland annat tagit fram lösningar för hur solenergi kan integreras och användas på ett hållbart och effektivt vis.

Solenergi ger förutsättningar att värma vatten, och denna värme kan sedan även lagras i berget. Tornets fastigheter kan till och med producera elektricitet, som de sedan kan sälja tillbaka till sina hyresgäster. KTC har även infört varmvattenmätning, så varje kund betalar sitt eget vatten och kan styra hur mycket de vill förbruka. För Tornet är det en självklarhet att om man investerar miljarder, så måste man även ta ansvar för miljön. Tornet tar med sina fastigheter därför inte ut någon energi, utan lämnar istället tillbaka energi till samhället.

MERVÄRDE

KTC Planet

ENERGILÖSNING

ENERGI+

Med stort fokus på förnybara energikällor och klimatsmart samverkan mellan olika energisystem, är samarbetet med Tornet ett klockrent exempel på vad vårt mervärdeskoncept KTC Planet kan innebära när det omsätts i konkret handling.

KTC + Tornet

KTC har flera olika projekt igång tillsammans med Tornet, där vi ständigt utmanar och utvecklar våra lösningar för ett optimalt energisystem.

40 lägenheter, byggstart våren 2017 och inflytt december 2018.


INNEHÅLL I URVAL:

 • Solhybrider
 • Frikyla
 • Värmepumar och bergvärme
 • Fjärrvärme
 • Mätning av ingående komponenter
 • Styrning och integration av alla delar till en effektiv helhet
 • 2 årigt optimeringsavtal

151 lägenheter, byggstart hösten 2018 och inflytt hösten 2019.


INNEHÅLL I URVAL:

 • Solhybrider
 • Solel
 • Frikyla
 • Värmepumar och bergvärme
 • Fjärrvärme
 • Laddstolpar för elbil
 • Mätning i lägenheter för debitering
 • Mätning av ingående komponenter
 • Styrning och integration av alla delar till en effektiv helhet
 • 2-årigt optimeringsavtal

Ca 300 lägenheter, i projekteringsstadiet och beräknad inflytt 2021-2023.


INNEHÅLL I URVAL:

 • Solhybrider
 • Solel
 • Frikyla
 • Värmepumar och bergvärme
 • Fjärrvärme
 • Laddstolpar för elbil
 • Mätning i lägenheter för debitering
 • Mätning av ingående komponenter
 • Styrning och integration av alla delar till en effektiv helhet
 • 2-årigt optimeringsavtal