Vår historia

Alla berättelser börjar någonstans.
Berättelsen om KTC startade här.

video
play-sharp-fill

Tre decennier av utveckling

Timeline

Tre decennier av utveckling

1985

KTC växer fram ur bolagen Sandö El och Sandö Data under tidigt 80-tal i Göteborg. Förkortningen KTC står ursprungligen för ”Karlsson, Toresson, Carlsson” – namnet på det aktiebolag grundaren Kenneth Strid köper för att starta sin nya verksamhet.

1986

KTC utvecklar landets första telefonmodem. Det finns inget fungerande alternativ på marknaden, så KTC ser till att tillverka ett eget.

1987

KTC börjar som ett övervakningssystem av befintliga analoga system. Systemet kopplas upp mot en Digital Persondator – dåtidens motstvarighet till en PC.

1988

PC:n blir populär i slutet av 80-talet. KTC utvecklar TELEFLEX, en mjukvara för DOS samt en serie hårdvaruprodukter som kommunicerar med denna mjukvara.

1992

Windows vinner kampen mot IBM:s OS2. KTC lanserar sitt första Windows-system: WINFLEX. En bra och uppskattad programvara som överlever sitt bäst-före-datum med råge. Det finns forfarande fungerande installationer.

1997

Webbläsaren slår igenom under mitten av nittiotalet. KTC är en av de första i världen med realtidsinformation för webb.

1999

Fastighetsövervakning över internet (FÖVI) – är Sveriges första kommersiella webbaserade driftövervakningstjänst. Göteborg Energi erbjuder tjänsten – som utvecklas och levereras av KTC – till sina fjärrvärmekunder.

2000

KTC utformar IT-huset – ett av de allra första smarta hemmen. Automatiska motorvärmaruttag, digitala dörrlås, vädertjänster, mätning av värme och vatten, digitala postboxar i entrén.

2002

KTC etablerar sig i Kina. Produktion och försäljningskontor med ett tjugotal anställda förläggs i Peking. Den första fjärrvärmecentralen i Peking någonsin kopplas upp med KTC’s utrustning.

2003

KTC släpper sin en egen cloudtjänst, KTC Web, med driftövervakning via webben. Ett enkelt gränssnitt som vänder upp och ner på traditionella uppfattningar om SCADA-system.

2006

KTC Web ersätts av KTC Online, som innehåller både driftövervakning och energiuppföljning. Detta är till stora delar den tjänst KTC levererar än idag.

2008

Produkten SBox är en slags föregångare till iPaden. En touchpanel som monteras i lägenheter för att underlätta livet för hyresgäster. Man kan exempelvis boka tid i tvättstugan via sin SBox.

2012

SBox kompletteras med ett så kallat IPTV-gränssnitt, vilket låter hyresgäster ta del av smarta energitjänster direkt i sina TV-apparater via Telias servicekanal.

2013

KTC blir tjänsteleverantör på det öppna bredsbandnätet i Göteborg. Det finns inga andra liknande tjänster för teknisk kommunikation mellan uppkopplade “saker” via bredbandsnätet.

2015

2015 inledde KTC tillsammans med Tornet Bostad sina första stora Energiprojekt och sedan dess har projekten blivit fler och från 2018 är detta vårt snabbast växande affärssegmentet.

2019

KTC Syd startar upp i Helsingborg och blir KTC´s tredje region.

2021

Under 2021 bildade vi KTC Energy Group för att ytterligare stärka KTC´s position på marknaden. KTC Energy Group består av KTC Product där vår utveckling av både hård och mjukvara sker. KTC Control är vårt utförandebolag med försäljning, entreprenad och tjänster och KTC Energy Consultning som designar våra mer komplexa energilösningar.

2023

Framtiden är nu.