Gratis energi

Energimarknaden är under snabb förändring. En digitaliserad, decentraliserad struktur kräver helt nya, värdebaserade affärsmodeller, där människan står i fokus.

En ny spelplan

Energimarknaden är under snabb förändring och det finns många anledningar att se positivt på den utveckling som just nu sker. Vår vision om gratis energi bygger på en insikt om att framtidens energileverantörer kommer att vilja, och behöva, ställa om till helt nya affärsmodeller.

Nya innovationer för att producera, distribuera och hantera energi – som drar nytta av förnybara energikällor som sol, vatten och vind – kräver värdebaserade affärsmodeller, där människan står i centrum. Där kunden, och deras respektive slutkund, betalar för de värden som skapas snarare än antalet kilowattimmar.

Det kan röra sig om värden i form av en bättre miljö, omställning till lokal energiproduktion och mindre klimatpåverkan, men även om bättre inomhusklimat, ökad komfort och förhöjd livskvalitet.