Ingen miljöpåverkan

KTC driver på omställningen till lokal och miljövänlig energiproduktion. Vi gör alltid vårt absolut yttersta för bidra till en bättre miljö. 

En hållbar revolution

Våra kunder ska känna sig trygga med att KTC alltid gör sitt absolut yttersta för bidra till en bättre miljö, och levererar intelligenta och genomtänkta helhetslösningar. Vår vision är offensiv, så det krävs att vi som organisation klarar av att omsätta den i handling. Det vet vi att vi kan.

För att nå dit vi vill behöver vi vara flexibla, både som organisation och i våra erbjudanden. Den ena kundens problem är aldrig den andres. Vi måste också vara modiga, och våga stå för det vi tror på – samtidigt som vi backar upp visionen med kontinuerlig kvalitetssäkring av det vi levererar.

Minimal miljöpåverkan.

KTC gör alltid sitt absolut yttersta för bidra till en bättre miljö. Genom ett cirkulärt energikretslopp – där fastigheter till och med kan börja producera energi – accelererar vi en nödvändig utveckling mot en fossilfri samtid, och driver samtidigt på omställningen till lokal och miljövänlig energiproduktion.

Detta gör vi utan att tumma på livskvalitet. Genom fokus på komfort, inomhusklimat och smarta användarvänliga tekniska lösningar gör vi livet lättare för både fastighetsägare, boende och förvaltare.

Våra energilösningar ger dig som fastighetsägare full kontroll över din energiförbruking. Låter dig sköta styrning och övervakning på distans. För dig som bor i huset innebär det deltagande och insyn – ett mer demokratiskt boende.