Enklare än någonsin.

Med unik spetskompetens och en stor dos nyfikenhet utvecklar och förfinar våra ingenjörer dagligen den teknologi som gör att vi kan leverera marknadens mest effektiva och användarvänliga produkter.

Teknik som lever längre.

KTC har länge drivit på utvecklingen av nya tekniska lösningar för intelligent energioptimering. I över 35 år har vi utvecklat och levererat produkter för att hjälpa fastighetsägare till kostnadseffektiv drift och underhåll av sina energisystem. Alltid med fokus mot vår vision.

Vi utgår alltid ifrån den totala livscykelkostnaden när vi tar fram våra produkter. Tack vare kvalitet, öppenhet och användarvänlighet lever vår teknik längre. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Skapat för människor.

Enkelhet och öppenhet är våra ledord. Produkterna ska vara enkla att hantera. Vi är övertygade om att de bästa produkterna konfigureras, snarare än programmeras. Där uppstår öppenhet.

Hjärta, hjärna och energi.

Tillsammans utgör våra produkter ett intelligent, sömlöst tekniskt system – redo att hantera alla typer av data som påverkar din fastighets energiförbrukning. Med hjälp av avancerade algoritmer optimeras styrningen av fastighetens energisystem, i en maximalt klimatsmart och kostnadseffektiv samverkan.

Produktserier.

SRD/IMC

Vår SRD-serie är hjärnan i ditt energisystem. Med en rad intelligenta funktioner automatiserar och effektiviserar våra produkter hanteringen av värme, kyla och ventilation.

OPC UA

Vår OPC UA-server hjälper dig att ansluta ditt överordnade system mot våra produkter. Vi ser OPC UA som en viktig komponent i vår arkitektur för att skapa enhetlighet mellan olika leverantörer och öppna upp för hälsosam konkurrens.

KTC Cloud

I vår webbaserade energiportal – KTC Cloud – sammanställs och visualiseras information om ditt energisystem. KTC Cloud hjälper dig att förstå och följa upp din fastigheters energiförbrukning ner till minsta nivå.