KTC Cloud

Tillgänglighet. Insikter. Beslut.

Från data till insikt

För att ett energisystem ska fungera optimalt, med minsta möjliga utsläpp och kostnad, krävs proaktiv information som underlag till investeringar och beslut. I vår webbaserade energiportal sammanställs och visualiseras denna information och hjälper dig följa upp och förstå din fastigheters energiförbrukning.

KTC Cloud hjälper dig att ta rätt beslut, snabbt och med största möjliga precision. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet och kunskap omvandlar vi data till information. Information som i sin tur ligger till grund för nödvändiga insikter som hjälper dig till ett optimalt fungerande energisystem.

Realtidsdata och historisk data agerar i samverkan för att möjliggöra maximalt träffsäker prediktering. I KTC Cloud finns bl.a. utförliga energirapporter och SCADA-funktionalitet. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att ta avgörande beslut om viktiga kostnads- och klimateffektiva investeringar.

Öppenhet är nödvändigt för att lyckas. Därför baserar vi vår cloudplattform på OPC UA som erbjuder en tydlig ansvarsfördelning mellan olika leverantörer. Utan tydlig fördelning av ansvar är vi övertygade om att resan mot CO2-neutrala fastigheter kommer att fördröjas.