OPC UA

Öppenhet. Säkerhet. Standard.

Öppenhet är intelligens

KTC:s OPC UA Server ser till så att våra produkter kan prata med andra leverantörers system. För oss är standarder viktiga, och vi tror därför mycket på OPC UA som standard för att inte låsa in dig i proprietära lösningar som begränsar din möjlighet att integrera med andra system. Vår OPC UA Server följer de standarder som OPC Foundation fastställer.

Med hjälp av OPC UA kan olika system integreras och kommunicera med varandra oavsett leverantör. Just denna öppenhet är en förutsättning för intelligent energihantering.