SRD/IMC

Enkelhet. Tillgänglighet. Integration.

Hjärnan i ditt energisystem

Vår SRD-serie är hjärnan i ditt energisystem. SRD kopplar samman och automatiserar, och ser med sina intelligenta funktioner till att hjälpa dig uppnå maximal livskvalitet och minimal miljöpåverkan – till lägsta möjliga kostnad.

Våra ledord vid utvecklingen av SRD är enkelhet, tillgänglighet och integration. Vi vet att nyckeln till framgångsrik drift och underhåll handlar om att underlätta för servicepersonal att förstå och hantera våra produkter. Även för de som saknar avancerad förkunskap. Produkterna utgår därför ifrån en intuitiv, objektbaserad logik som gör att konfigurationen är enkel och smidig.

Med hjälp av standardprotokoll (MODBUS & M-Bus) kan även övriga energisystem i fastigheten integreras för att skapa en övergripande intelligens. Avancerade beräkningar görs alltid ”on the edge” för att säkerställa att endast nödvändig data skickas till molnet.

Slutanvändarens totalkostnad är en central aspekt i all vår produktutveckling. Våra SRD-produkter är i stort sett alltid lönsamma sett till den totala livcykelkostnaden.