Brf Blåsippan i Göteborg – Referensgivare

Referensgivare eller rumsgivare är en temperatursensor som placeras i olika rum eller lägenheter och skickar data som gör att vi kan optimera fastighehetens olika värmesystem. Brf Blåsippan är ett lysande exempel, läs och se vad de sparade på att installera referensgivare i lägenheterna.

Vad är skillnaden på reglering med och utan Referensgivarstyrning?

Utan referensgivare

Vid reglering utan referensgivare bestäms vilket börvärde som systemet ska reglera efter på temperaturgivare GT11-RAD genom att man mäter utomhustemperaturen GT31-UTE. Med hjälp av reglerkurvan får vi ett börvärde som vi vill reglera efter. Detta görs genom att justera hur mycket fjärrvärme ventilen SV11-RAD släpper genom.

Med referensgivare

Vid reglering med referensgivare används fortfarande utomhustemperaturen och reglerkurvan men vi har nu även en förskjutning på börvärdet som nu benämns som Beräknat Börvärde på VS01-GT1. Förskjutningen beräknas på medelvärdet av referensgivare. Referensgivare som anger en för stor temperaturskillnad sållas bort från medelvärdesberäkningen.

Vi ville få till en bra kontroll på vår förbrukning av fjärrvärmen då vi upplevde att den var hög. Vi har sedan tidigare molntjänsten SCADA som ger bra överskådlighet och såg fördelen att komplettera med Referensgivarstyrning då det fanns stora skillnader i temperaturen i lägenheterna. I samband med att vi kopplade in Referensgivarstyrningen tecknade vi även ett Optimerings- och Underhållsavtal där felavhjälpning vid driftstörningar har fungerat mycket bra. Tack vare Referenssgivarna i varje lägenhet har vi kunnat göra en grundlig justering och optimering.

Martin Jensen, BRF Blåsippan

BRF BLÅSIPPAN

FAKTA 

  • 3 Punkthus
  • 74 lägenheter
  • 5411m^2 A-Temp
  • Inflyttning 2016
  • Augusti 2022 integrerades rumsgivarna till fastigheternas energisystem
  • Efter integrationen sågs behovet av att göra en injustering på värmesystemet, detta gjordes under 2023 och är inte representerat i denna sammanställning.
  • Föreningens måltemperatur är 21 grader

 

Januari 2022

Före värmesystemet kopplades ihop med lägenhetstemperaturerna samt före injustering av kurvan var medeltemperaturen 23,7 °C.

Januari 2023

Efter värmesystemet kopplades ihop med lägenhetstemperaturerna och efter injustering av reglerkurvan var medeltemperaturen 21,7 °C. Injustering av värmesystemet var ännu inte gjort vid denna tidpunkt som är en av orsakerna till skillnaden i temperaturer mellan lägenheterna.

 

Energiförbrukningen för alla tre punkthusen från 2021 till 2023

 

Energiförbrukningen är normalårskorrigerad så yttre påverkan som t.ex. utomhustemperatur har ingen påverkan på resultatet.

Varmvattenförbrukningen är med i denna sammanställningen, men enligt förbrukningsdata kan vi se att deras varmvattenförbrukning var något högre år 2022 och 2023 jämfört med 2021.

Referensgivaren integrerades med värmesystemet hösten 2022 så minskningen av förbrukningen är enbart under höstens uppvärmningssäsong. 2023 är till stor del enbart prognos som bygger på tidigare data. Förbrukningen förväntas bli lägre än vad prognosen anger.

 

Totalt minskad energi fjärrvärme

59 727 kWh ≈ 56.024 kr  (0,938kr/kWh)