Riksbyggen Brf Klippanhus 6

Eftermarknadsprojekt i bostadsrättsförening

Riksbyggen BRF Klippanhus Nr 6 är en bostadsrättsförening med 20 lägenheter i Klippan. Föreningen bildades år 1981 och när en nödvändning uppgradering av undercentralen skulle göras föll valet på KTC Control i Helsingborg.

KTC har installerat ett nytt standardskåp med ny styrenhet (DUC), nya givare och ställdon för styrning & reglering av värme och tappvarmvatten. Projektet handlades upp som en totalentreprenad där KTC även levererade och installerade ny värmeväxlare, tryckkärl och avgasare i fjärrvärmecentralen.

Att välja ett av KTC´s standardskåp ett prisvärt alternativ vid utbyte / uppgradering av gammal styrutrustning för bostadsrättsföreningar.

Utöver utrustning på plats är systemet uppkopplat till KTC´s onlinetjänst KTC SCADA. Här övervakas systemet i realtid, larm skickas till berörda för åtgärd. Även historik på alla signaler i systemet finns för hjälp till injustering och uppföljning.

Referensbilder från molntjänsten KTC SCADA