Norra Biskopsgårdens panncentral
(NBPC)

Eftermarknadsprojekt i bostadsrättsförening

NBPC förvaltar och ansvarar för driften av sju bostadsrättsföreningar placerade i Norra Biskopsgården, totalt 15 fastigheter och cirka 1500 lägenheter.

2019 fick KTC uppdraget som totalentreprenör att renovera och uppgradera samtliga undercentraler. Detta omfattade förutom ny styrutrustning även byte av värmeväxlare och pumpar. I tillägg till detta installerades cirka 450 lägenhetsgivare för referensgivarstyrning, vilket bidrar till minskad energiförbrukning samtidigt som det ger ett jämnare inomhusklimat. Även KTC´s digitala väderstyrningstjänst installerades för att ytterligare jaga kilowattimmar. Vädertjänsten tar hänsyn till byggnadens geografiska läge, sol, vind och prognos för att på så sett optimera framlednings-temperaturen och därmed minimera energiåtgången.

Installationer och driftsättning stod klart cirka ett år efter upphandling.  I projektet ingick två års energioptimering och uppföljning. Detta bland annat för att finjustera systemet under olika driftförhållanden och årstider.

Till hjälp har våra Energiingenjörer KTC´s SCADA och Energiuppfölningssystem. Där övervakas systemet i realtid, larm skickas till berörda och avvikande trender följs upp. I energiuppföljningssystemet kan vi se eventuella energiavvikelser och snabbt sätta in åtgärder. Även rapporter för energi och ekonomisk uppföljning levereras från systemet.

Referensbilder från molntjänsten KTC SCADA