Partille

Energiprojekt i befintlig fastighet från 60-talet

Våren 2021 fick vi på KTC i uppdrag av Willhem att ta fram förslag på en ny energilösning inklusive ROI kalkyl för ett av punkthusen på Oluff Nilssons väg i Partille. Husen är klassiska punkthus byggda i början på 60 talet, 12 våningar höga och värms upp med fjärrvärme.

Willhem var noga med att energilösningen skulle vara flexibel där olika energislag skall samköras. Det innebär att vi styr värmeenergin från de för tillfället mest optimala energikällorna. På detta sätt framtidssäkras även systemet och vi kan ställa om för framtida idag oförutsägbara scenarion.

Projekteringsuppdraget utfördes av KTC Consulting där systemlösning och ROI kalkyl arbetades fram och presenterades för Willhem. Då lösningen skulle vara flexibel tittade vi på en lösning som inkluderade fjärrvärme, geo och solenergi. Detta ger möjlighet att styra fastighetens värmebehov utefter det för tillfället mest kostnadseffektiva och miljömässiga alternativet.

Carl-Fredrik som är energiingenjör på KTC Consulting beskriver hur man först tittade på en lösning med att komplettera fjärrvärmen med bergvärmepumpar samt solhybridpaneler för återladdning av borrhålen.

Då det i detta specifika fall visade sig att takytan var för liten kontra behovet valdes en lösning med frånluftsåtervinning istället för hybridpaneler. Värmepumpar installerades i del av soprummet och det gamla sopnedkastet fungerar som schakt upp till återvinningsbatteriet som installerades på vinden. En smidig och kostnadseffektiv lösning.

Principschema över den tekniska lösningen

Entreprenaden handlades upp och KTC Control fick rollen som totalentreprenör. Installation påbörjades i april 2022 och systemet kunde tas i drift redan december samma år.

Huset följs löpande upp av KTC´s och Willhems energiingenjörer. Systemet är uppkopplat till Willhems BMS portal vilket gör det smidigt att drifta och ger dessutom bra möjligheter till energiuppföljning.

Resultatet har visat sig överträffa de redan från början högt ställda förväntningarna. Vi på KTC är stolta att vi fick förtroendet av Willhem Fastigheter att utföra detta energiprojekt!

Referensbilder från Willhelms BMS portal

Förutsättningar & Fakta:

 • Oluff Nilssons väg 20, Partille

• Uppvärmd yta ca: 5 000 m2

• 60 lägenheter fördelat på 12 våningar från tidigt 60-tal.

• Fjärrvärme med radiatorer och mekanisk frånluft