Marknadshagen

SBB

KTC utför just nu energientreprenaden Marknadshagen för SBB. Projektet består av 271 lägenheter fördelade på tio fastigheter. Fastigheterna är byggda på 60 talet och har en total boarea på 19 500 m² samt en lokalyta på 500 m².

SBB Marknadshagen

Husen värms idag upp av fjärrvärme och har mekanisk frånluft. Vårt uppdrag består av att modernisera hela energisystemet med bergvärme, solhybrider samt solpaneler. Tre undercentraler förses med värmepumpar, energibrunnar och hybridpaneler, på övriga sju installeras solpaneler. I tillägg till detta installeras lägenhetsgivare för referensgivarstyrning, vilket bidrar till minskad energiförbrukning samtidigt som det ger ett jämnare inomhusklimat.

I samband med installationen av solhybrider och solpaneler gör vi även takbyte på samtliga hus.

KTC´s konsult och projekteringsavdelning har projekterat och dimensionerat en systemlösning där fjärrvärme, bergvärme, solhybrider och solpaneler samverkar för att nå bästa möjliga energibesparing i förhållande till investering.

LÖSNINGEN

Bergvärmepumpar är den primära energikällan där hybridpaneler återladdar borrhålen när förhållandena medger detta. En annan stor fördel med återladdning är att den totala borrytan minskas vilket innebär att en mindre markyta används för borrhålen.

Fjärrvärme används normalt endast som spets förutom på sommaren då det ofta är ekonomiskt gynnsamt för att producera tappvarmvatten med.

Utöver detta producerar solpanelerna el som i första hand återanvänds i fastigheten.

Installationer, driftsättning och injustering pågår för fullt och projektet beräknas vara helt klart under 2023.

Efter det börjar nästa fas för oss på KTC, optimeringsuppdrag. I anbudet ingår ett års energioptimering och uppföljning. Allt för att säkerställa att de höga energikraven uppfylls över tid.

Till hjälp har våra Energiingenjörer vårt SCADA och Energiuppfölningssystem KTC Insight. Där övervakas systemet i realtid, all data loggas och utvärderas. I energiuppföljningssystemet kan vi direkt se eventuella energiavvikelser för att snabbt sätta in åtgärder. Även rapporter för energi och ekonomisk uppföljning levereras från systemet.