Villa Fehr

Styr & övervakningsentreprenad

Villa Fehr är en av Nättrabys, strax utanför Karlskrona, mest ikoniska byggnader och intill den magnifika 1800-talsvillan håller ett nytt bostadsområde på att resa sig, totalt 32 lägenheter fördelade på ett punkthus och flera fristående atriumhus.

KTC utför just nu styr och övervakningsentreprenaden Villa Fehr i Nättraby strax nordväst om Karlskrona. Villa Fehr är en av Nättrabys mest ikoniska byggnader och intill den magnifika 1800-talsvillan håller ett nytt bostadsområde på att resa sig, totalt 32 lägenheter fördelade på ett punkthus och flera fristående atriumhus. KTC levererar ett komplett styr och övervakningssystem med KTC´s produkter för styrning av värme och integration av ventilationssystemen. Vi levererar även IMD (individuell mätning och debitering) lösning för samtliga lägenheter där värme, el och vatten skall debiteras individuellt per lägenhet.

Utöver utrustning på plats kopplas fastigheterna upp till KTC´s onlinetjänst KTC SCADA. Här övervakas systemet i realtid, larm skickas till berörda för åtgärd. Även historik på alla signaler i systemet finns för hjälp till injustering och uppföljning.

Referensbilder från molntjänsten KTC SCADA