Allt om KTC DUC

Vi får ofta frågor från bostadsföreningar om vad KTC´s produkter gör. Här kommer svar på de vanligaste frågor vi får.

Vad är en DUC?

DUC är en förkortning av ”Data Under Central” och är en form av programmerbart system för fastighetsautomation som introducerades i mitten av 1970-talet. Tekniken i en DUC skiljer sig inte mycket från annan datorteknik som är beroende av uppdateringar och annan typ av underhåll.

KTC´s DUC i er fastighet reglerar bland annat värmesystem, varmvattenproduktion och ventilation. Genom en korrekt inställd reglering minimerar man fastighetens energiförbrukning.

Varför är underhåll så viktigt?

Ett driftstopp är dyrt och kommer alltid olägligt. Därför är det viktigt att underhålla systemet som är i kontinuerlig drift och vid behov förändra inställningar och regleringar i DUC. Vi rekommenderar även att man säkerhetskopierar mjukvaran i DUC ifall enheten går sönder och måste bytas. Detta kommer både spara er pengar och tid vid ett eventuellt DUC byte.

När och varför bör man uppdatera hårdvara?

Att ha ett föråldrat styrsystem innebär olika risker och begränsningar. Som all elektronik föråldras även en DUC, risken är att om en äldre DUC havererar så finns det inte längre en support på den produkten. Börjar systemet närma sig 10 år så bör man fundera på att uppgradera till nytt styrsystem. Det är viktigt att vara proaktiv och byta innan det gamla systemet slutar att fungera. Ett planerat byte blir både smidigare och billigare än att akut byta när det gamla har slutat fungera. Med nytt styrsystem så får man även möjlighet att få nya energibesparande funktioner och samtidigt en översyn av fastighetens energisystem.

”Ett planerat byte blir både smidigare och billigare än att akut byta när det gamla har slutat fungera.”