Effektbalansering.

Kontrollera och jämna ut belastningstopparna under dygnet.

Balansera din energi.

På morgontimmarna ser alla dagar nästan identiska ut. Hushållen förbrukar mycket varmvatten och verksamheterna drar igång sina anläggningar, vilket ökar uttaget från fjärrvärmenätet mycket kraftigt under en kort tid på dygnet. Dessa tillfälliga, men återkommande, effekttoppar är både dyra och miljöbelastande.

Med effektbalansering kan du som fastighetsägare minska fjärrvärmekostnader genom att kontrollera och jämna ut belastningstopparna under dygnet, t.ex. genom att värmen sänks på elementen när hyresgästerna sköter sina morgonbestyr. Istället används värmen för att producera varmt tappvatten – en smart optimeringsfunktion som minskar både fjärrvärmekostnader och koldioxidutsläpp. Ihop med referensgivarstyrning kan effektbalansering erbjuda en energibesparing på fjärrvärme med upp till 17%.