Energioptimering.

Intelligenta lösningar som hjälper dig att hantera och optimera din energiförbrukning.

Optimering i harmoni.

För att fastigheten ska fortsätta leverera – och på sikt även öka – sin energibesparing, krävs ett löpande och aktivt analys- och optimeringsarbete, både på plats i anläggningen och digitalt via våra molntjänster.

Det är många faktorer som påverkar hur hur fastighetens inomhusklimat upplevs för de boende, inte minst vädret. Genom att kombinera och balansera ett antal olika optimeringslösningar på ett smart sätt, skapar vi ett behagligare inomhusklimat för fastighetens boende och sänker dina kostnader.

Referensgivarstyrning.

Automatiserad styrning av inomhustemperatur.

Effektbalansering.

Kontrollera och jämna ut belastningstopparna under dygnet.

Väderstyrning.

Anpassa och optimera din energiförbrukning utifrån vädret.