Referensgivarstyrning.

Automatiserad styrning av inomhustemperatur.

Ett skönare klimat.

Rätt inomhusklimat är något vi alla önskar i våra lägenheter. Att få till det i praktiken kan vara svårt. Lägenheter är ofta olika stora och finns på olika platser i fastigheten där väder, solinstrålning och vind också påverkar inomhustemperaturen. Många upplever det kanske för kallt, några för varmt. Ibland kan de stora skillnaderna mellan lägsta och högsta temperaturen skapa en upplevelse av sämre inomhusklimat. Vi kan hjälpa dig att ta reda på exakt hur det ligger till i din fastighet.

Grunden för att veta hur ett bra inomhusklimat ser ut är att mäta det som faktiskt är viktigt: inomhusklimatet. Detta görs bäst genom att mäta inomhustemperaturen och fukt. Genom att sedan analysera data, tillsammans med utomhustemperatur, för att se variationen över en angiven mätperiod, kan våra experter på KTC dra ett antal slutsatser, som därefter blir förslag på åtgärder.

Mätning av inomhusklimat har traditionellt krävt investering i dyra mätare som kopplas till styrsystem. Vi sänker insteget och skapar möjligheter för en kostnadseffektiv hälsokontroll över inomhusklimatet samt dess påverkan av utomhustemperaturer och väder.