Service.

Full kontroll och trygghet. Hur du vill ha det när det är som bäst?

Kvalitet framför kvantitet.

På KTC sätter vi alltid kvalitet framför kvantitet. Vi har idag två fantastiska team i 
Göteborg och Stockholm som hjälper dig hantera dina energisystem. Allt ifrån installation och larmhantering till mer omfattande proaktiva lösningar.

Med väl utarbetade processer och rutiner, som vi aktivt utvecklat och förfinat under 35 år i branschen, 
är vår självklara ambition att du som fastighetsägare ska känna full kontroll och trygghet.

Vår arbetsprocess är proaktiv, och vi låter vår erfarenhet och kunskap ligga till grund för kvalitativa insikter som hjälper oss att tillsammans bli bättre. Relevanta nyckeltal och aktiv uppföljning är ett nödvändigt fundament för ett pågående förbättringsarbete. Genom att koppla upp dina fastigheter till vår övervakningscentral – eller om du bjuder in oss till er – får vi full kontroll över hur ditt energisystem mår.

I slutändan är målet att de som bor och verkar i fastigheten ska ha världens bästa upplevelse. 
Med vår bredd och samlade kompetens, finns inga utmaningar som är för stora eller små.

Hur du vill ha det när det är som bäst? Kontakta oss för att utforma en gemensam målbild!