Väderstyrning.

Anpassa och optimera din energiförbrukning utifrån vädret.

Sol, vind och prognos.

Väderstyrning är en molnbaserad tjänst där vi kontinuerligt samlar in uppgifter om solstrålning, temperatur och vind från väderstationer och väderdata från SMHI, med syfte att skapa beräkningsfunktioner för påverkan av sol, vind och prognos.

Fastighetens styrsystem prenumererar på ett väderindex baserat på val av påverkan av sol, vind och prognos inklusive fastighetens individuella inställningar.

Så här fungerar det.

Solpåverkan. Solinstrålningens effekt beräknas från molntätheten på fastighetens geografiska position och aktuell solhöjd för positionen. Exempelvis kan en fastighet med stor öppen fasadyta mot söder fungera med kraftig förskjutning, men en fastighet placerad i skuggläge är mindre påverkad.

Vindpåverkan. Utifrån vindhastighet och vindriktning på fastighetens geografiska position beräknas en indexvariabel. Äldre fastigheter med sämre klimatskal och/eller utsatt läge kan behöva komforthöjning vid t.ex. kraftig nordlig vind.

Prognospåverkan. Prognostiserad solinstrålning och temperatur används för att skapa ett index för förskjutning av värmeeffekt. De olika delarna (temperaturprognos och solprognos) skapar ett prognosindex vars påverkan kan justeras individuellt för den aktuella fastigheten på manöverpanelen i KTC Cloud.