Entreprenad.

KTC utför två typer av entreprenader. Båda utifrån ett övergripande mål att göra energi gratis, med minimal miljöpåverkan och maximal livskvalitet.

Styr & automation

KTC har under drygt 30 år utfört styrentreprenader för tusentals fastigheter. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra processer för att leverera projekt i världsklass.

Energientreprenad

För att uppnå fossilfria energilösningar för fastigheter krävs ett aktivt ansvar för hur energisystemet designas, implementeras och följs upp. Vi på KTC arbetar därför aktivt för att energisystemet måste hanteras som en separat totalentreprenad till byggnation.