Styr & automation.

Vi hjälper dig minska både miljöbelastning och kostnader.

Vi är lagspelare.

Styrentreprenad utförs som underentreprenör i en totalentreprenad. KTC tar fullt ansvar för genomförandet i fastigheten, inklusive projektering, nödvändiga tillstånd, samordning och utbildning. Hänsyn kan även tas till kundspecifika önskemål om underleverantörer (UE) vid upphandling.

KTC har under drygt 30 år utfört styrentreprenader för tusentals fastigheter. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra processer för att leverera projekt i världsklass.

Utifrån fastighetens unika förutsättningar tar vi fram en optimal och skalbar systemdesign som hjälper dig minska både miljöbelastning och kostnader.

Vår ambition är alltid att leverera hållbara helhetslösningar med högsta kvalitet i varje steg. Efter avslutat projekt finns möjlighet att välja till våra eftermarknadstjänster där anläggningens energiförbrukning och driftunderhåll ses över.