Energitjänster

Grön digitalisering. Intelligent energi.
KTC utför Driftoptimering, Planerat Underhåll samt Energianalys. Läs mer om vad som är rätt för dig.

Driftoptimering

Med KTC’s energitjänst driftoptimering får ni tillgång till våra energiexperter. En väl intrimmad fastighet är nyckeln till kapade energikostnader.

Planerat Underhåll

Med planerat underhåll från KTC säkerställer vi att fastighetens tekniska system får en kvalificerad årlig översyn där systemets viktiga funktioner avprovas. Detta för att uppnå bästa driftsäkerhet och inomhusklimat.

Energianalys

Vid en energianalys identifieras genomförbara och lönsamma åtgärder som minskar energianvändningen.