Driftoptimering

Styr- och övervakningsutrustning för fastighetens temperatur.

Tydliga mål optimerar energiåtgång

Genom att fastställa fastighetens måltemperatur får vi ett gemensamt tydligt mål. En förstudie görs genom platsbesök och kontrioll av fastighetens tekniska status samt övriga uppgifter som är nödvändiga för arbetets genomförande.

Driftoptimeringsarbetet sker på distans via KTC’s molntjänster SCADA och Energiportalen. Arbetet görs i samråd med kunden eller av kunden utsedd driftorganisation. Tillkommande arbeten utförs till särskild ersättning som felavhjälpande underhåll, felanmälan till av kunden utsedd driftorganisation, konsultationer som analys av tekniska installationer, projektledning, kontroll i samband med energieffektivisering inom värme, ventilation, kyla, el och styr. Rapport.

Administriva uppgifter

Rapport upprättas en gång per år för redovisning av utfört arbete till fast- och särskild ersättning. Förslag på åtgärder redovisas för att förbättra, utveckla och effektivisera anläggningen med avseende på avtalets målsättning. KTC sammankallar till uppföljningsmöte för genomgång av den årliga rapporten med kundens representant en gång per år om inget annat avtalats.


Omfattning av tekniska installationer samt måltemperaturer