Planerat underhåll

Med planerat underhåll från KTC säkerställer vi att fastighetens tekniska system får en kvalificerad årlig översyn där systemets viktiga funktioner avprovas. Detta för att uppnå bästa driftsäkerhet och inomhusklimat.

Planerat underhåll

KTC´s kunniga tekniker kommer att utföra ett årligt besök i er fastighet där de följer en väl utarbetad rutin för genomförandet av Planerat Underhåll av de tekniska systemen. Efter besöket kommer teknikern tillsammans med er att gå igenom protokollet, peka på eventuella fel och brister men även göra er uppmärksam på möjliga framtida förbättringsmöjligheter.

Vi erbjuder er en helhetslösning där vi med våra egna tekniker och energirådgivare
kommer fram till den lösning som skulle
passa er bäst.