Energientreprenad

Här börjar vår gemensamma resa mot en fossilfri värld.

Energi är helhet

För att uppnå fossilfria energilösningar för fastigheter krävs ett aktivt ansvar för hur energisystemet designas, implementeras och följs upp. KTC arbetar därför aktivt för att energisystemet måste hanteras som en separat totalentreprenad till byggnation.

Vi vet av erfarenhet att många viktiga frågor och beslut – som påverkar hur man når gratis energi, med minimal miljöpåverkan och maximal livskvalitet – uppstår tidigt i processen. Allt ifrån vilket geolager man kan nyttja till hur taken ska designas för att nå maximal verkningsgrad för solceller. På KTC tar vi fullt ansvar för hur vi tillsammans når fossilfria fastigheter.

KTC driver ständigt på utvecklingen av klimatsmarta, effektiva energilösningar och hjälper dig som fastighetsägare att producera egen energi genom omställning till lokal energiproduktion och förnybara energikällor.

Med optimerad samverkan mellan lokalt producerad och köpt energi kan du minska din energikostnad radikalt. Fastigheten kan till och med bli ett plushus.

Med avstamp i vår kvalitetssäkrade arbetsprocess tar KTC ansvar för att framtidssäkra din fastighet fullt ut – och låter dig ta ett stort kliv i vår gemensamma resa mot en fossilfri värld.