Molntjänster

Energieffektivisering och bekymmersfritt i molnet. Med moderna tekniska system i fastigheten ökar mängden av hård- och programvaror som kräver säker drift. KTC’s molntjänst eliminerar behovet av att investera i en egen IT-struktur. Tjänsten hjälper stora som små fastighetsägare att få kontroll på sina IT-kostnader, öka driftsäkerheten och hitta nya möjligheter att spara energi.

SCADA

Övervakning och uppföljning har alltid varit i fokus på KTC. Att ha tillgång bästa möjliga information skapar förutsättningar att snabbt fatta rätt beslut. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är därför en otrolig viktig komponent för hur vi arbetar.

Energiportal

Ett av marknadens mest kraftfulla verktyg för energiuppföljning av fastighetens mediaförbrukningar för fjärrvärme, el och vatten samt för lägenhetsmätare (IMD). Ger drift- och ekonomiansvariga full kontroll på förbrukningar och kostnader för såväl enskilda fastigheter som större bestånd. Läs mer om KTC Energiportal på separat produktblad.

IMD

IMD står för “Individuell Mätning och Debitering”. Vi hjälper våra kunder att samla in mätdata från alla typer av mätare. KTC kvalitetssäkrar och levererar sedan datan, och kan skapa underlag för fakturering.

Referensgivarstyrning

Styr värmesystemet effektivare med vår smarta referensgivarstyrning och sänk värmekostnaden.

Spotprisstyrning

Styr din anläggning smartare efter elbörsen Nordpool. Optimera fjärrvärme, bergvärmepump eller kyla baserat på timpris.

Väderstyrning

Nu kan dina fastigheter prenumerera på en digital vädertjänst för att säkerställa rätt energiprestanda och inomhustemperatur som anpassas efter dina fastigheters geografiska position och förutsättningar.

AI-Styrning

Framtiden är redan här. Med KTC AI tar vi energieffektivisering till en ny nivå genom att använda oss av en AI-baserad mjukvara. I realtid prognostiseras fastighetens kommande energibehov och undercentralen uppdateras kontinuerligt med prognosen.