Referensgivarstyrning

Styr värmesystemet effektivare med vår smarta referensgivarstyrning och sänk värmekostnaden.

Med vår smarta molntjänst Referensgivarstyrning kan ni minska energikostnaden, öka boendekomforten och minska miljöpåverkan.

Fördelar med referensgivarstyrning

  • Smart energistyrning, med den verkliga lägenhetstemperaturen som referens uppnås lägsta möjliga energiförbrukning samtidigt som önskad medeltemperatur och bästa möjliga inomhusklimat uppnås i lägenheterna.
  • Sänkt energikostnad med 5–20% beroende på förutsättningarna i byggnaden (ex status fönster, injustering värmesystem mm).
  • Tar bättre tillvara på gratisvärmen från solinstrålning, ugnsvärme mm genom att rumsgivarna registrerar den verkliga temperaturen i lägenheterna stället för utetemperaturen vilket är fallet vid traditionell värmestyrning.
  • Jämnare medeltemperatur i lägenheterna under vinterhalvåret.
  • Visualisering av lägenhetstemperatur/fukthalt i KTC´s molntjänst vilket ger insikter om eventuella lägenheter med avvikande temperaturer där åtgärder kan behövas.
  • Driftpersonalen och bovärdarnas arbetsuppgifter underlättas då de får insikter om värmesystemet och inomhusklimatet. Åtgärder kan i många fall lösas på distans via KTC`s molntjänst.
  • Ovärderlig hjälp vid injustering av värmesystemet.

Hur funkar det?

Traditionellt används utomhustemperaturen för reglering av värmen. En reglerkurva ställs in vilken styr tilloppstemperaturen till värmesystemet i förhållande till utetemperaturen. Denna metod tar ej hänsyn till vad det är för temperatur i lägenheterna och regleringen är betydligt trögare vilket i sin tur ger större temperatursvängningar. Med referensgivarstyrning justeras reglerkurvan kontinuerligt baserat på medeltemperaturen från lägenheterna. Om lägenhetsgivarna även mäter fukt ger det en indikation på eventuella problem med ex ventilationen.

Brf Blåsippan i Göteborg installerade referensgivare, du kan läsa mer om deras besparingar här.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi bokar tid för platsbesök och tar sedan fram ett individuellt prisförslag beroende på förutsättningarna i byggnaderna.

Efter beställning tar vi hand om hela installationen och hjälper dig med att komma i gång. Vi kan också hämta temperaturmedelvärde från annan leverantör (ex Ecoguard och X2) och erbjuda molntjänsten ”Referensgivar-styrning via API”.