AI-Styrning

Vår AI-styrning minskar fastighetens energibehov.

Framtiden är redan här

Med KTC AI tar vi energieffektivisering till en ny nivå genom att använda oss av en AI-baserad mjukvara. I realtid prognostiseras fastighetens kommande energibehov och undercentralen uppdateras kontinuerligt med prognosen.
 

Resultaten är slående!

• Minskad energiförbrukning

• Minskat CO2-avtryck

• Förbättrad boendekomfort

Vill ni sänka er uppvärmningsenergi med 17-25%?

Vi är stolta över att presentera vår AI tjänst KTC AI som säkerställer optimal energianvändning i fastigheter. Med hjälp av artificiell intelligens och kraftfulla algoritmer förutsägs fastighetens kommande energibehov. I realtid styrs sedan fastigheten med hjälp av dessa algoritmer och som ett resultat minskas energiförbrukningen och inomhuskomforten optimeras.

Traditionell styrning

Ett traditionellt värmesystem reagerar på aktuella förutsättningar från uppmätta sensorvärden.

Förändras exempelvis utomhustemperaturen så följer värmesystemet dessa förändringar. Har fastigheten utrustats med referensgivare för inomhustemperatur reagerar systemet även på förändringar i dessa värden. På så sätt är värmesystemet dynamiskt och reaktivt.

Dessvärre tar det tid för dessa förändringar att slå igenom, från undercentralen till en förändring i inomhustemperatur. Tyvärr är det inte alltid så att den föreslagna förändringen längre är aktuell, då förutsättningarna kan ha förändrats.

Som ett resultat kan det ibland bli för varmt eller för kallt i fastigheten med traditionell styrning vilket leder till onödiga energikostnader och klagomål från fastighetens brukare.

Styrning med hjälp av artificiell intelligens

Begränsningarna med traditionell styrning kan överkommas om värmesystemet inte endast reagerar på aktuella förutsättningar utan ges möjlighet att förbereda sig på kommande förändringar.

Med hjälp av kraftfulla algoritmer och artificiell intelligens förutsägs fastighetens kommande energibehov och värmesystemet tar hänsyn till inte bara aktuella värden utan också hur dessa förväntas förändras i närtid.

På så sätt säkerställs att mängden tillförd energi exakt motsvarar fastighetens energibehov. Därigenom elimineras de situationer när det blir för varmt eller för kallt i fastigheten.

Resultatet blir minskad energianvändning och maximerad inomhuskomfort.

Hur fungerar det?

Vår AI-tjänst är en så kallad molntjänst som enkelt integreras med fastighetens befintliga energisystem med hjälp av en hårdvara som integreras i fastighetens befintliga system.

Installation görs på ett par timmar och systemet är enkelt igång med ett par knapptryckningar.

Energioptimeringen är sedan igång och ni kan direkt följa systemet i vårt webgränssnitt.

Under de närmaste veckorna lär sig AI-tjänsten automatiskt fastighetens energiprofil och blir successivt allt bättre på att förutse det kommande energibehovet.

Funktioner

  • Avancerade AI-algoritmer: KTC AI använder sig av kraftfulla algoritmer och maskininlärning för att analysera och förutsäga energiförbrukningen i fastigheter.
  • Realtidsstyrning: KTC AI styr fastigheten i realtid och säkerställer optimal drift.
  • Realtidsövervakning och rapportering: Med KTC AI får ni grepp om fastigheternas energiförbrukning i realtid. Detta hjälper fastighetsägare att identifiera ineffektiva energianvändningsmönster.
  • Automatiserad optimering: KTC AI är utformad för att automatiskt optimera energiförbrukningen genom att justera fastighetens uppvärmning baserat på prediktionsmodellerna.
  • Enkel integration: KTC AI kan enkelt integreras med befintliga fastighetssystem och styrenheter, vilket gör det möjligt för fastighetsägare att snabbt och enkelt dra nytta av de potentiella energibesparingarna.
  • Anpassningsbarhet: KTC AI är flexibel och kan anpassas efter olika typer av fastigheter, från bostäder till kommersiella byggnader och industrianläggningar.

Fördelar

  • Minskad energiförbrukning: KTC AI hjälper fastighetsägare att spara energi genom automatisk optimering av energiförbrukningen, vilket resulterar i lägre energikostnader.
  • Ökad komfort: Med KTC AI uppnås ett jämnare inomhusklimat i fastigheten. Detta skapar nöjda brukare och färre felanmälningar.
  • Miljövänlig: Genom att minska energiförbrukningen bidrar KTC AI till att minska koldioxidutsläpp och stödja klimatmålen.
  • Långsiktig värde: KTC AI erbjuder en hållbar och kostnadseffektiv lösning som förbättrar fastighetens värde på lång sikt.