Individuell mätning
och debitering

Energi utifrån behov

IMD står för “Individuell Mätning och Debitering”. Vi hjälper våra kunder att samla in mätdata från alla typer av mätare. KTC kvalitetssäkrar och levererar sedan datan, och kan skapa underlag för fakturering.

Tillsammans med kunden anpassas leveransen utifrån behov. Vissa kunder hjälper vi enbart med insamling och kvalitetssäkring av data till export. I många fall hjälper vi även till att visualisera datan, för att hyresgäster och andra slutanvändare bättre ska förstå sin förbrukning och kunna minska sin klimatpåverkan.