SCADA

Molntjänster som hjälper dig att minska energiförbrukningen och öka boendekomforten.

Full kontroll av fastigheten

I en fastighet finns ett flertal tekniska installationer och system. När helhetsbilden över fastigheten kan visualiseras och funktionaliteten i alla tekniska installationer kan styras till att fungera i ett samspel, uppnås det optimala läget med fastighetsdrift.

Rätt inomhustemperatur, fungerande ventilation och rätt temperatur på varmvattnet skapar både nöjda hyresgäster och fastighetsförvaltare. En effektiv och väl intrimmad fastighet är nyckeln till kapade energikostnader. Det ger också möjligheter till att klara av dagens och framtidens miljökrav.

Ger användaren tillgång till smidiga verktyg för att minska energiförbrukningen, kostnaderna och CO2-utsläppen.

Funktioner i KTC SCADA

KTC SCADA skapar ett enkelt och överskådligt gränssnitt av all fastighetsinformation. Flödesbilderna fungerar som fastighetsteknikerns kontrollpanel och en smidig larmhantering är en nyckel för effektiv drift och nöjda hyresgäster.

Flödesbilder med dynamiska objekt
Flödesbilder är den funktion i Scada där grafisk visning av det övervakade systemet finns tillgängligt med dynamiska värden i realtid för temperaturer, mätarställningar etc. Här justerar du börvärden för att nå önskad måltemparatur, handkör pumpar mm.

Historik
Historiken är ett grafiskt presentationsgränssnitt där värden presenteras ur databasen i form av grafer och diagram. En överskådlig bild av hur insamlade värden varierar över tiden ges. Det finns även ett realtidsläge, där loggningar kan göras med kort periodintervall. Det går även att lägga loggningar med tidsbestämd start/stopptid.

Larmhantering
Hanteringen av larm kan på ett enkelt sätt samordnas och distribueras till de ansvariga via sms eller mail. All information och statistik blir därför snabbt tillgänglig och åtkomlig så att driftpersonalen kan åtgärda eventuella förändringar och fel.

Händelselogg
Här hittar du alla händelser som har inträffat. Möjlighet att summera, söka och filtera för att få uppgifter på vad som har hänt i olika förlopp.

Tidur
Tidur kan användas till att styra olika funktioner, t.ex grupptidsstyrning av ventilationsaggregat i en grupp av fastigheter.

Dokumentation
Här kan du spara ned dokument för respektive anläggning som ex funktionsbeskrivning och annan dokumentation du önskar ha tillgänglig i samband med att du arbetar med din fastighetsdrift.