Spotprisstyrning

Styr din anläggning smartare efter elbörsen Nordpool. Optimera fjärrvärme, bergvärmepump eller kyla baserat på timpris.

Detta är Spotprisstyrning

Styr din värmepump eller annan elberoende utrustning efter elbörsen Nord Pools spotpris. Vår tjänst väljer kontinuerligt det mest prisvärda alternativet för stunden, exempelvis valet mellan fjärrvärme och värmepump. Med spotprisstyrning får du hjälp året runt dygnet runt.

Full koll på elpriset
Dagens fastigheter består ofta av flera elberoende system för ex värme/komfortkyla, ventilation, elbilsladdare etc. Har du elavtal med timpris kan du nu via KTC Online och vår molntjänst Spotprisstyrning ställa in ett sk tröskelvärde (elpris) när du till exempel vill att ex din värmepump ska gå ner i viloläge och växla över till fjärrvärme och tvärtom när det är mer fördelaktigt att köra värmepumpen.

Tjänsten förutsätter att du har avtal på vår molntjänst KTC Online och har vår styrutrustning KTC SRD 3000/5000.

Hur funkar det?

Vi hämtar kontinuerligt data på aktuellt timpris från Nordpool. I vår molntjänst KTC Online hittar du Tariffstyrning där du väljer aktuellt prisområde (SE 1-4) och Tröskelvärde (SEK/MWh).

Styrutrustningen (DUC) konfigureras att vid signal från KTC Online exempelvis starta/stoppa värmepump, öka/minska ventilation eller andra funktioner som man vill styra effektivare för att minska energikostnaderna och öka driftnettot.

Efter att vald funktion ställts in i fastighetens styrutrustning ex att värmepumpen startar vid valt timpris justerar du priszon och tröskelvärdet (SEK/MWh) i dina sidor på KTC Online.

Nu sköter det sig självt och du kan fokusera på andra arbetsuppgifter.

Gör er fastighet redo för framtiden?

Varje fastighet är unik och det finns inte en generell lösning som passar alla fastigheter. Därför vill vi hjälpa er att optimera er fastighet utefter era förutsättningar.

Genom våra Moln- och Energitjänster har ni möjlighet att göra er redo för framtida energimål. KTC har tekniken och kompetensen att hjälpa er att möta nya krav som kommer ställas på fastigheter. Vi på KTC utvecklar ständigt våra tjänster och produkter för att stå redo.

För mer information om våra tjänster, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!