Väderstyrning

Digital vädertjänst för rätt energiprestanda

Detta är KTC Vädertjänst

För varje ansluten fastighet skapas en manöverpanel i KTC-Online där indata från tjänsten, som aktuell vindhastighet, vindriktning och molntäthet presenteras. Dessutom visas aktuella värden för de olika indexvariablerna för fastigheten. Påverkan från dessa kan sedan justeras enligt nedan.

KTC Vädertjänst erbjuder en molnbaseradtjänst för väderstyrning med prognospåverkan för fastigheter anslutna till KTC Online. Tjänsten samlar kontinuerligt in uppgifter om solstrålning, temperatur och vind från väderstationer och väderdata från SMHI för att skapa beräkningsfunktioner för påverkan av sol, vind och prognos.

Fastighetens styrsystem prenumererar på ett väderindex baserat på val av påverkan av sol, vind och prognos inklusive fastighetens individuella inställningar.

Solindex, Vindindex ovh prognosindex

Kan variera mellan 0-10, där 0 = ingen påverkan och 10 = maximal påverkan. Variabelns påverkan på framledningstemperaturen kan justeras mellan ingen påverkan till, vid driftsättning, konstaterad maximal påverkan.

Så här fungerar det

Solpåverkan
Solinstrålningens effekt beräknas från molntätheten på fastighetens geografiska position och aktuell solhöjd för positionen. Exempelvis kan en fastighet med stor öppen fasadyta mot söder fungera med kraftig förskjutning, men en fastighet placerad i skuggläge är mindre påverkad.

Vindpåverkan
Utifrån vindhastighet och vindriktning på fastighetens geografiska position beräknas en indexvariabel. Äldre fastigheter med sämre klimatskal och/eller utsatt läge kan behöva komforthöjning vid t.ex. kraftig nordlig vind.

Prognospåverkan
Prognostiserad solinstrålning och temperatur används för att skapa ett index för förskjutning av värmeeffekt. De olika delarna (temperaturprognos och solprognos) skapar ett prognosindex vars påverkan kan justeras individuellt för den aktuella fastigheten på manöverpanelen i KTC Online.